صنعت روز صنعت روز .

صنعت روز

نصب و راه اندازي پمپ سيركولاتور

بعضي از دستگاه هاي برقي براي نصب به متخصص و كارشناس نياز دارد و بعضي ها نيز توسط خود خريدار به راحتي طبق يك چهارچوب و قوانين مشخص نصب مي شود. پمپ ها نيز يكي از تجهيزاتي هستند كه چه در سطح خانگي و چه صنعتي براي نصب و راه اندازي آن بايد اصولي را رعايت كرد. يكي از آنها پمپ سيركولاتور است. پمپ سيركولاتور كه خود در دو مدل خطي و زميني توليد مي شود، براي نصب و راه اندازي آن نياز به متخصص دارد. پمپ سيركولاتور يكي از مدل هاي پمپ پركاربرد است و عموما جهت به جريان انداختن آب هاي سرد و گرم در مدارهاي بسته بكار مي رود. نصب پمپ سيركولاتور نيز از اهميت بالايي برخوردار است و بايد در چهار چوب مشخصي باشد. چرا كه در نحوه عملكرد درست پمپ و بازدهي آن تاثير مستقيم دارد. در اين مقاله كالاصنعتي به نحوه نصب پمپ سيركولاتور و نكات مهمي كه در انجام آن لازم است بعد از انتخاب بهترين پمپ سيركولاتور پرداخته خواهد شد. براي دريافت مشخصات فني و خريد پمپ با كارشناسان كالا صنعتي در تماس باشيد.

محل نصب پمپ سيركولاتور
معمولا در سيكل هاي مربوط به سرمايش و گرمايش از دو مسير لوله كشي استفاده مي شود، يك مسير رفت و يك مسير برگشت. پمپ هاي سيركولاتور مي تواند در هر دو اين مسيرها نصب شود اما آنچه كه معمولا اتفاق مي افتد و اصولي تر است و به عملكرد صحيح تر سيستم سرمايشي و گرمايشي كمك مي كند آن است كه پمپ سيركولاتور در مسير برگشت آب نصب شود. در سيكل هاي گرمايشي، محل نصب پمپ سيركولاتور قبل از دستگاه هاي مولد گرما و ديگ آب گرم قرار مي گيرد و در سيكل هاي سرمايشي، محل نصب پمپ سيركولاتور قبل از مولدهاي سرما و چيلر صورت مي گيرد. مزيت نصب پمپ سيركولاتور در مسير برگشت بحث دماي مناسب تر سيال در مسير برگشت هم مي باشد چرا كه دماهاي خيلي پايين يا بالا مي تواند به اجزا پمپ مثل آب بند، پروانه آسيب بزند و طول عمر آن را كاهش دهد.

تفاوت نحوه قرارگيري انواع پمپ سيركولاتور
پمپ هاي سيركولاتور به دو نوع كلي سيركولاتور خطي و سيركولاتور زميني تقسيم مي شوند. نحوه نصب و قرارگيري اين دو پمپ با يكديگر كمي متفاوت است.

پمپ سيركولاتور خطي همانطور كه از نامش پيداست در راستاي مسير جريان آب و بصورت خطي قرار مي گيرد. بسته به اينكه ابعاد و وزن پمپ سيركولاتور خطي چقدر باشد، مي تواند به تكيه گاه نياز داشته باشند يا نه. اگر سبك باشد مثل پمپ پكيج، توسط خود لوله هاي متصل شده به پمپ حمايت مي شوند اما اگر سنگين باشد بايد توسط ساپورتي به زمين يا ديوار محكم قرار بگيرند. يكي از با كيفيت ترين پمپ هاي اشاره شده، پمپ سيركولاتور خطي لئو LPP است كه با گارانتي و خدمات پس از فروش توسط كالاصنعتي ارائه مي شود.
در پمپ سيركولاتور زميني نيز همانطور كه از نامشان پيداست به دليل اينكه ابعاد و وزن زيادتري دارند، بر روي زمين قرار مي گيرند.
مراحل نصب پمپ سيركولاتور
قبل از هر كاري جهت نصب پمپ سيركولاتور بايد برق و آب قطع شود. اين كار مي تواند بصورت قطع كامل فيوز در واحد مربوطه باشد يا مي تواند كليد فيوز برق مربوط به پمپ سيركولاتور و شير آب ورودي به پمپ سيركولاتور پكيجي اتفاق بيوفتد. قطع جريان برق به دليل جلوگيري از آسيب هاي احتمالي و امكان برق گرفتگي حتما بايد انجام گيرد. همچنين قطع جريان آب نيز به منظور جلوگيري از آب گرفتگي لازم است. در ادامه مراحل نصب و راه اندازي پمپ سيركولاتور آورده شده است:

قطع كامل جريان برق و آب
بررسي جهت جريان آب در لوله و همچنين جهت نصب پمپ سيركولاتور و اطمينان از قرارگيري هم جهت اين دو
جايگيري و نصب پمپ بايد بگونه اي باشد كه فضاي مناسب براي تعمير و تعويض احتمالي وجود داشته باشد.
پيش بيني و قرار دادن جاي مناسب براي نصب شيرفلكه در قبل و بعد از پمپ سيركولاتور
قبل از ورودي پمپ حتما از صافي جهت جلوگيري از ورود رسوبات و ذرات ريز استفاده شود.
پيش بيني و قراردادن يك مسير باي پس به همراه شير فلكه، موازي با جريان اصلي سر راه پمپ
بعد از مراحل فوق بايد پمپ سيركولاتور پكيجي دقيقا در راستاي مسير لوله هاي قبل و بعد پمپ قرار گيرد و در صورت وجود انحراف آنها را هم راستا كرد تا از سر و صدا و آسيب هاي احتمالي ناميزاني جلوگيري كرد.
بعد از اتصال تمام اجزا و موارد فوق و نصب صحيح پمپ سيركولاتور در سيكل، در مرحله آخر هواگيري پمپ لازم و ضروري است.

منبع:https://www.kalasanati.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE/571/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۱۲:۳۰:۲۸ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)

فلشينگ چيست؟

فلشينگ flushing ﺑﻪ ﺷﺶ روش آوردن ﺳﻴﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪي ﻳك ﭘﻤﭗ سانتريفيوژ ﺟﻬﺖ ﺧﻨك ﻛﺎري ﮔﻔﺘﻪ ميﺷﻮد.

6 روش فلشينگ
discharge recirculation line

در اﻳﻦ روش ﻳك line ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻨك ﻛﻨﻨﺪه و ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪه ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ از دﻫﺎﻧﻪ discharge ﮔﺮﻓﺘﻪ مي ﺷﻮد. ﺳﻴﺎل ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺧﻨك ﻛﺎري ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳك line ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ suction ﻓﺮﺳﺘﺎده مي ﺷﻮد و ﻳﺎ از سوراخ هاي ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ suction ﺑﺮﮔﺸﺖ داده مي ﺷﻮد ﺳﻴﺎل flushing ﻓﺸﺎري ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺸﺎر discharge ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻣﺘﻴﺎز اﻳﻦ روش در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.

يعني از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﻂ ﺷﺴﺸﺘﺸﻮ از discharge ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ زﻳﺎد ميﺷﻮد . ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ، از ﺑﺨﺎر ﺷﺪن ﺳﻴﺎل در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. ﺑﺨﺎر ﺷﺪن ﺳﻴﺎل ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح دوار و ﺛﺎﺑﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺳﻄﻮح و ﻋﺪم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ روش زﻣﺎني ﺗﻮﺻﻴﻪ مي شود ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺳﻴﺎل ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن در صوتي ﻛﻪ در ﺳﻴﺎل ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ مي ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ وارد ﺷﺪه، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮابي آن ﺷﻮد.

ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ميﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺷﻴﺪگي ﺳﻄﻮح دوار و ﺛﺎﺑﺖ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ آﻧﻬﺎ و ﺧﺮابي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از cyclone separator در flushing line ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ميﺷﻮد.

ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﻤﭗ و روش هاي اﺗﺨﺎد ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﻮري بستگي دارد. در ﺟﺪول زير ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪي را ﺑﺮاي حالت هاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه مي ﻛﻨﻴﺪ :

ﭘﻤﭗ دو ﻣﻜﺸﻪ : (double suction) ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪي=ﻓﺸﺎر suction
پمپ هايي ﺑﺎ ﭘﺮه ﻫﺎيي درﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ : ﻓﺸﺎرﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪي = ( ﻓﺸﺎر suction _ ﻓﺸﺎرdischarge ) %25+ﻓﺸﺎر suction
ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ سوراخ هاي ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻨﻨﺪه : ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪي= ( ﻓﺸﺎر suction _ ﻓﺸﺎرdischarge ) %10+ﻓﺸﺎر suction
پمپ هاي ﻋﻤﻮدي : ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪي = ﻓﺸﺎر discharge

Suction recirculation line ﺑﺮاي ﭘﻤﭙﻬﺎي ﻋﻤﻮدي اﺳﺘﻔﺎده مي ﺷﻮد. در پمپ ها ﺳﻴﺎل ازدﻫﺎﻧﻪ discharge از ﻓﻀﺎي ﻣﺎﺑﻴﻦ ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ وارد مي ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي پمپ هاي ﻋﻤﻮدي ﻓﺎﻗﺪ سوراخ هاي ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻨﻨﺪه مي ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﺸﺎر در ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺸﺎر discharge ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪي ﻓﺸﺎري ﺑﻪ اﻧﺪازه discharge ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. باقي ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻴﺎل در ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﺳﻴﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در صورتي ﻛﻪ ﺳﻴﺎل ﭘﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪه ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﺳﻴﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ ﻫﻴﺪروژن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ كك ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. كك ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح دوار و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺷﻴﺪگي hard face ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﻄﻮح و در ﻧﻬﺎﻳﺖ نشتي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪي ﻛﻪ ﻓﺸﺎر discharge مي ﺑﺎﺷﺪ ، اﺳﺘﻔﺎده ازdischarge recirculation line ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪي و discharge عملي نمي ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳك ﻻﻳﻦ از ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ suction ﻓﺮﺳﺘﺎده مي ﺷﻮد. از اﻳﻦ رو ﺳﻴﺎل ﻧﺸﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ و ﺷﺴﺘﺸﻮ و خنك ﻛﺎري آن ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ suction ﻓﺮﺳﺘﺎده مي ﺷﻮد.

discharge recirculation line؟
در اﻳﻦ روش ﻳﻚ line ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه و ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪه ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ از دﻫﺎﻧﻪ discharge ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻴﺎل ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺧﻨﻚ ﻛﺎري ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ line ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ suction ﻓﺮﺳﺘﺎده ميﺷﻮد و ﻳﺎ ازﺳﻮراﺧﻬﺎي ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ suction ﺑﺮﮔﺸﺖ داده مي ﺷﻮد ﺳﻴﺎل flushing ﻓﺸﺎري ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺸﺎر discharge ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . اﻣﺘﻴﺎز اﻳﻦ روش در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ . يعني از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﻂ ﺷﺴﺸﺘﺸﻮ از discharge ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ زﻳﺎد ميﺷﻮد . ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ ،از ﺑﺨﺎر ﺷﺪن ﺳﻴﺎل در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد . ﺑﺨﺎر ﺷﺪن ﺳﻴﺎل ﻣﻮﺟﻮد درﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح دوار و ﺛﺎﺑﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺳﻄﻮح و ﻋﺪم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.اﻣﺎ اﻳﻦ روش زﻣﺎني ﺗﻮﺻﻴﻪ ميﺷﻮد ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺳﻴﺎل ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن در صوتي ﻛﻪ در ﺳﻴﺎل ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ مي ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ وارد ﺷﺪه ، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮابي آن ﺷﻮد...........

فلشينگ چيست؟
flushing ﺑﻪ ﺷﺶ روش آوردن ﺳﻴﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪي ﻳﻚ ﭘﻤﭗ سانتريفيوژ ﺟﻬﺖ ﺧﻨﻚ ﻛﺎري ﮔﻔﺘﻪ ميﺷﻮد..

ﺷﺶ روش flushing؟
1- discharge recirculation line

2- suction recirculation line

3- clean liquid from out side source

4- barrier or buffer fluid

5-jacketing

6- quenching

?clean liquid from out side source
اﮔﺮ ﺳﻴﺎل ﭘﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪه ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺎﺷﺪ ، نمي ﺗﻮان از ﺧﻮد ﺳﻴﺎل ﺑﺮاي flushing اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . از اﻳﻦ رو از ﻳﻚ ﺳﻴﺎل ﺧﺎرجي و ﺗﻤﻴﺰ ﺟﻬﺖ flushing اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺳﻴﺎلي ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ اﺳﺘﻔﺎده مي ﺷﻮد مي ﺗﻮاﻧﺪ آب ﺗﻤﻴﺰ ، يكي از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪه ، ﺳﻴﺎلي ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺳﻴﺎل ﭘﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪه و ﻳﻚ ﺣﻼل ﺑﺎﺷﺪ.

?suction recirculation line
Suction recirculation line ﺑﺮاي ﭘﻤﭙﻬﺎي ﻋﻤﻮدي اﺳﺘﻔﺎده مي ﺷﻮد . در پمپ ها ﺳﻴﺎل ازدﻫﺎﻧﻪ discharge از ﻓﻀﺎي ﻣﺎﺑﻴﻦ ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ وارد مي ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻤﭙﻬﺎي ﻋﻤﻮدي ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻨﻨﺪه مي ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻓﺸﺎر در ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺸﺎر discharge ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪي ﻓﺸﺎري ﺑﻪ اﻧﺪازه discharge ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. باقي ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻴﺎل در ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﺳﻴﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در صورتي ﻛﻪ ﺳﻴﺎل ﭘﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪه ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﺳﻴﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ ﻫﻴﺪروژن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ كك ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . كك ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح دوار و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺷﻴﺪگي hard face ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﻄﻮح و در ﻧﻬﺎﻳﺖ نشتي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪي ﻛﻪ ﻓﺸﺎر discharge مي ﺑﺎﺷﺪ ، اﺳﺘﻔﺎده ازdischarge recirculation line ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪي و discharge عملي نمي ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ ﻻﻳﻦ از ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ suction ﻓﺮﺳﺘﺎده مي ﺷﻮد. از اﻳﻦ رو ﺳﻴﺎل ﻧﺸﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ و ﺷﺴﺘﺸﻮ وﺧﻨﻚ ﻛﺎري آن ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ suction ﻓﺮﺳﺘﺎده مي ﺷﻮد.

?quenching
ﺑﺮخي از ﻣﻮاد در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ مي ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ ﺷﺪن ﺳﻴﺎل ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ و ﺷﺎﻓﺖ، ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﻛﺖ و ﻛﺎر ﻣﻨﻈﻢ اﺟﺰاء آب ﺑﻨﺪي مي ﺷﻮد.

در پمپ هاي ﻛﻪ ﺳﻴﺎل ﺑﺎ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ را ﭘﻤﭙﺎژ مي ﻛﻨﻨﺪ ، اﻣﻜﺎن ﻳﺦ زدن ﺳﻴﺎل در ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ وﺟﻮد دارد. ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ذﻛﺮ ﺷﺪه از ﺳﻴﺴﺘﻢ quenching اﺳﺘﻔﺎده مي ﺷﻮد.

در ﺳﻴﺴﺘﻢ quenching ﻳﻚ line وارد seal plate و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتي ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻮاي ﺑﻴﺮون در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ ﺷﺪه و از داﺧﻞ اﻳﻦ line ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺨﺎر ﻳﺎ آب ﺟﻬﺖ ﮔﺮم ﻛﺮدن ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ ﻋﺒﻮر داده مي ﺷﻮد.

منبع: https://www.kalasanati.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE/224/%D9%81%D9%84%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۱۲:۰۷:۴۴ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)

لوازم و قطعات صنعتي

در سايت كالا صنعتي هدف بر اين است كه تمامي اجزاي تشكيل دهنده صنعت كه ميتواند راهگشاي صنعتگران باشد تهيه و توزيع شود. در اين راستا كالاي صنعتي مرتبط شامل بخش هاي مختلفي است كه در اين صفحه مشاهده مي شود. براي لوازم صنعتي مرتبط علاوه بر اين كالاها ميتوان بخش هاي بسيار زيادتري را در نظر داشت كه كالا صنعتي توانسته است آن ها را در صفحات مختلف نمايش داده و با مشخصات كامل و قيمت گذاري راهنمايي براي صنعت گران باشد.

منبع: https://www.kalasanati.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/129/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7/page=3


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۰۹:۲۱:۵۸ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)

انواع هواكش صنعتي

هواكش صنعتي يا فن صنعتي دستگاهي است كه براي تهويه و جابجايي هوا در محيط‌هاي صنعتي مانند كارگاه‌ها، كارخانه‌ها و سوله‌ها و… استفاده ميشود. تهويه هوا در محيط‌هاي صنعتي از ديرباز اهميت داشته و با پيشرفت علم و تكنولوژي استفاده از هواكش‌هاي صنعتي بسيار رايج شده است. هواكش‌هاي صنعتي انواع مختلفي دارند و هر كدام از آنها داراي كاربردهاي گوناگون، مزايا و معايب منحصر به فرد هستند.

خريد هواكش صنعتي
براي خريد هواكش صنعتي بايد نكات متعددي را مورد بررسي قرار دهيد. در ادامه مواردي ارائه شده است كه به شما در انتخاب و خريد هواكش صنعتي كمك خواهد كرد:

شناخت نيازهاي محيط صنعتي
اولين گام براي خريد هواكش صنعتي تشخيص نيازهاي محيط صنعتي است. نياز به چه نوع تهويه‌اي داريد؟ آيا نياز به حذف گرد و غبار، تنظيم دما يا تركيبات شيميايي داريد؟ قرار است هوا از يك محيط كوچك خارج شود يا محيط بزرگ؟ همه ي اين موراد در انتخاب هواكش تاثير گذار است و اولين قدم در خريد هواكش، بررسي كامل محيط مي باشد. شاخص هاي زير را در محيط صنعتي خود بررسي كنيد.

حجم و فشار استاتيك هواي محيط
دماي هواي محيط
نوع و ميزان آلودگي
انتخاب نوع هواكش صنعتي
دومين گام براي خريد هواكش صنعتي بررسي انواع هواكش ها و انتخاب بهترين نوع هواكش صنعتي است. با توجه به نيازي كه محيط دارد، هواكش هاي مناسب بايد پيدا شود و سپس بين اين هواكش ها بررسي شود كدام هواكش دقيقا مناسب محيط كاري شما مي باشد.

مشخصات فني هواكش صنعتي
سومين گام براي خريد هواكش صنعتي بررسي مشخصات فني هواكش هاي موجود در بازار است. مشخصات فني هر هواكش صنعتي مانند جريان هوا، فشار، ابعاد فيزيكي، مصرف انرژي و سيستم كنترل را مشخص كنيد. اين اطلاعات به شما كمك مي‌كنند تا هواكشي را پيدا كنيد كه با نيازهاي شما سازگار است. يكي ديگر از شاخص هاي مهم هواكش صنعتي كيفيت مواد و متريال استفاده شده در ساخت هواكش صنعتي است. مواد مقاوم در برابر شرايط صنعتي سخت، مانند فلزات ضد زنگ و پوشش‌هاي مقاوم بدنه يا پره ها از نكات مهم درمورد هواكش صنعتي محسوب مي‌شوند. در ادامه به دو شاخصه‌ي مهم در هواكش صنعتي ميپردازيم:

موتور هواكش
موتور هواكش صنعتي با بهره‌گيري از انرژي برق، باعث چرخش پره‌هاي خود مي‌شود و در نتيجه، جريان هوا را از داخل محيط مورد نظر جذب و به سوي محيط خارجي هدايت ميكند. موتور هواكش صنعتي با توجه به نوع و ميزان مصرف انرژي، به دو دسته تك فاز و سه فاز تقسيم مي‌شود. در شرايطي كه هواكشي صنعتي با توان مصرفي بالا نياز است، بهتر است از موتورهاي سه فاز استفاده شود، زيرا اين نوع موتورها از مقاومت بالاتري در مقابل بار و نيروي محوري برخور دارند. دقت كنيد در خريد هواكش صنعتي، موتور هواكش بايد قدرتمند و جوابگوي نياز شما باشد. همچنين كارايي بالا، سطح نويز كم و طول عمر طولاني از ديگر ويژگي هاي مهم هواكش صنعتي است.

پروانه هواكش
انتخاب پروانه از ديگر نكاتي است كه هنگام خريد هواكش بايد به آن توجه كنيد. به طور كلي پروانه هواكش ها از سه جنس فولادي، آلومينيومي و پلاستيكي توليد مي شوند. علاوه بر اين پروانه هاي هواكش ها به دو صورت فوروارد و بكوارد توليد مي شوند. هواكش فوروارد داراي پروانه هايي با انحناي رو به جلو مي باشد. هواكش هاي فوروارد هوا را با فشار بيشتر و حجم كمتري ايجاد مي كنند در حالي كه هواكش هاي بكوارد حجم بيشتر با فشار كمتر توليد مي كنند.

انواع هواكش صنعتي
فن يا هواكش آكسيال يا محوري
هواكش سانترفيوژ يا فن گريز از مركز
فن آكسيال صنعتي
فن آكسيال يا هواكش محوري يكي از پركاربردترين هواكش هاي موجود در بازار مي باشد. اين هواكش ها جريان هواي كم فشار ولي پر حجم توليد مي كنند. هواكش هاي آكسيال را با نام هواكش محوري نيز مي شناسند. دليل اين نامگذاري اين است هواكش آكسيال، هوا را در جهت محور پروانه جا به جا مي كند. فن آكسيال بيشتر براي مصارف عمومي مناسب مي باشند.

هواكش آكسيال صنعتي

هواكش سانتريفيوژ صنعتي
هواكش سانتريفيوژ يا فن گريز از مركز، براي ايجاد ظرفيت هاي هوادهي متوسط در فشار هاي استاتيكي بالا مناسب هستند. هواكش سانتريفيوژ برخلاف هواكش آكسيال، براي توليد و خارج كردن هوا با فشار بالا و حجم پايين مناسب مي باشند. هوا در اين سري از هواكش ها در جهت محور به فن وارد مي شود و در جهت عمود بر محور خارج مي شود. اين هواكش ها نسبت به هواكش هاي آكسيال بيشتر در مصارف صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرند.

منبع: https://www.kalasanati.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/2500/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%86

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۰۸:۰۹:۳۱ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)

ليست قيمت گيربكس اروپايي

گيربكس SEW، گيربكس رجيانا ايتاليا، گيربكس ايلماز و گيربكس ايماك از جمله انواع گيربكس صنعتي پر مصرف به شمار مي رود. در اين بين گيربكس چيني با توجه به بازار گسترده اي كه در ايران دارد، امروزه جايگاه ويژه اي پيدا كرده است. توليدات اخير گيربكس سهند، به عنوان يك گيربكس ايراني، بهترين جايگزين براي گيربكس چيني به شمار مي رود. براي آشنايي با گيربكس سهند، به صفحه گيربكس كتابي سهند مراجعه نماييد. گيربكس اروپايي و چيني با كيفيت بالاي ساخت دنده از پر طرفدارترين انواع گيربكس صنعتي به شمار مي روند. سايت كالا صنعتي يكي از سايت هاي برجسته در زمينه مشاوره براي انتخاب گيربكس مناسب صنعتي براي مصارف مختلف به شمار مي رود.

بهترين جايگزين براي گيربكس اروپايي در ايران چيست؟
در سال هاي اخير شركت هاي گيربكس ايراني با توليد موفق انواع گيربكس صنعتي توانسته اند به خوبي جايگزين گيربكس اروپايي و چيني شوند. به عنوان مثال گيربكس شريف يكي از بهترين كارخانجات توليد گيربكس هليكال در ايران بوده كه به بهترين شكل مي تواند جايگزين گيربكس ايلماز و گيربكس ايماك شود. در بين انواع گيربكس خورشيدي، گيربكس اصفهان دور متغير ميتواند جايگزين مناسبي براي گيربكس رجيانا ايتاليا به شمار آيد. همچنين گيربكس سهند اصفهان با توليد گيربكس كتابي سهند ، توانسته به خوبي جايگزين گيربكس چيني و گيربكس كتابي چيني، كه به گيربكس NMRV چيني نيز معروف است، شود.

كاتالوگ گيربكس اروپايي را از كجا ميتوانم دانلود كنم؟
براي دانلود كاتالوگ گيربكس اروپايي به بخش بانك كاتالوگ مراجعه نماييد. براي دريافت ريز مشخصات و مشاوره براي خريد گيربكس اروپايي با كارشناسان فروش در تماس باشيد.

بهترين مشخصه انواع گيربكس اروپايي چيست؟
گيربكس اروپايي با توجه به كيفيت بالاي ساخت دنده گيربكس صنعتي و كيفيت بالاي آلياژ مصرفي در ساخت دنده ها ، طرفداران زيادي دارد. البته نبود قطعات جانبي گيربكس اروپايي و سختي و هزينه بر بودن تعميرات گيربكس اروپايي نيز از جمله معايب گيربكس اروپايي به شمار مي روند.

آيا ميتوان گيربكس اروپايي را به عنوان گيربكس افزاينده استفاده كرد؟
البته در بازار گيربكس افزاينده اروپايي نيز ممكن است وجود داشته باشد. اما در برخي موارد از گيربكس خورشيدي اروپايي به عنوان گيربكس افزاينده استفاده كرده و اگر مشخصات مربوط به گشتاور و دور خروجي به درستي پيش بيني شده باشد، گيربكس اروپايي در نوع گيربكس خورشيدي را ميتوان جايگزين گيربكس افزاينده كرد.

ليست قيمت گيربكس اروپايي را از كجا دانلود كنم؟
براي دانلود ليست قيمت گيربكس اروپايي، قيمت گيربكس خورشيدي، هليكال و حلزوني با كارشناسان فروش در تماس باشيد.

منبع: https://www.kalasanati.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/104/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۰۷:۰۱:۴۱ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)

خريد فن زيلابگ (راهنماي انتخاب و خريد)

براي خريد فن زيلابگ شما دو راه داريد. اولين راه خريد مراجعه حضوري و مراجعه به فروشگاه هايي كه اين محصول را عرضه مي كنند و راه دوم خريد اينترنتي هواكش زيلابگ است. خريد فن زيلابگ به صورت اينترنتي از طريق سايت كالا صنعتي، مزاياي متعددي از قبيل صرفه جويي در زمان، چك كردن قيمت ها به صورت آنلاين، كاهش هزينه رفت و آمد، دريافت مشاوره رايگان و... را دارد. همچنين فن زيلابگ عرضه شده توسط سايت كالا صنعتي داراي 24 ماه گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش است. براي خريد هواكش زيلابگ مي توانيد از طريق سايت يا اپليكيشن كالا صنعتي اقدام كنيد.

نوع و مدل هواكش: اصلي ترين نكته هنگام خريد هواكش دمنده اين است كه هواكش براي چه محيطي قرار است استفاده شود؟ محيط خانگي است يا صنعتي؟ مدل هواكش بايد مطابق با محيط باشد.
مشخصات فني: بعد از مشخص شدن محيط، بايد بدانيد هواكش چه ميزان هوايي را قرار است جا به جا كند تا ظرفيت و قدرت مناسبي انتخاب شود.
سطح صدا: اين مورد به ويژه هنگام خريد هواكش هاي خانگي مورد توجه است. هواكش هاي خانگي دمنده كمترين سر و صدا را دارند.
گارانتي: يكي از مواردي كه هنگام خريد هواكش دمنده بسيار مورد توجه است، گارانتي محصول است. تمامي هواكش هاي دمنده داراي 18 ماه گارانتي مي باشند.
نصب آسان: هنگام خريد هواكش دمنده، همراه با گارانتي يك دفترچه راهنماي نصب آسان هواكش ارسال مي شود كه به شما كمك مي‌كند بتوانيد به راحتي هواكش را نصب كنيد.
براي خريد انواع هواكش هاي دمنده مي توانيد به محصول مورد نظر در سايت كالا صنعتي مراجعه كنيد و به صورت آنلاين خريد خود را انجام دهيد. همچنين شما مي توانيد براي دريافت مشاوره رايگان با كارشناسان فروش كالا صنعتي تماس بگيريد.
نمايندگي هواكش فن زيلابگ
كالا صنعتي به عنوان بزرگترين فروشگاه آنلاين مفتخر است به عنوان نماينده رسمي برند فن زيلابگ فعاليت كند. نمايندگي زيلابگ علاوه بر فروش انواع مختلف هواكش و فن، تمام خدمات مرتبط با اين دستگاه ها را مانند مشاوره فني رايگان در هنگام خريد، گارانتي و خدمات پس از فروش را ارائه ميدهد. كالا صنعتي به عنوان نمايندگي هواكش زيلابگ موظف است كيفيت، اصالت كالا را تضمين كند. همچنين با ارائه قيمت بروز انواع فن زيلابگ به مشتري در هنگام انتخاب و خريد محصول كمك كند. همچنين نماينده برند زيلابگ در تهران و ايران با ايفاي نقش ارتباطي ميان توليد كنندگان و مشتريان و حذف واسطه ها به مشتريان خدمات ميدهد.

انواع فن زيلابگ
برند زيلابگ هواكش هاي خود را در سه نوع آكسيال، سانتريفيوژ و مرغداري و گلخانه اي توليد مي كند. هر كدام از اين دو دسته شامل انواع هواكش صنعتي و ... مي باشد كه كه در ادامه به بررسي مختصري از اين هواكش ها مي پردازيم.

فن آكسيال زيلاگ
فن سانتريفيوژ زيلابگ
هواكش مرغداري و گلخانه اي زيلابگ
هواكش سقفي زيلابگ
هواكش آكسيال زيلابگ
شركت زيلابگ هواكش هاي آكسيال خود را با توجه به جنس پروانه، به دسته پروانه فولادي ST37، پروانه آلومينومي و پروانه پلاستيك تقسيم كرده است. هواكش آكسيال زيلابگ با توجه به قدرت، اندازه، سايز و ميزان هوادهي داراي انواع متفاوتي هستند كه به صورت صنعتي و تاسيساتي(هواكش هاي سردخانه هاي) توليد مي شوند. هواكش آكسيال زيلابگ در دو نوع دمنده و مكنده توليد مي شود.

هواكش آكسيال زيلابگ پروانه آلومينيومي
همانطور كه از نام اين سري از هواكش هاي زيلابگ مشخص است، پروانه آن ها آلومينيومي مي باشد. اين هواكش ها جريان هواي مارپيچي را به جريان هواي مستقيم تبديل كرده و پرتاب و بازده جريان هوا را افزايش مي دهند. مشخصات اين فن زيلابگ را در تصوير زير مشاهده مي كنيد.

 

منبع: https://www.kalasanati.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/805/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7/%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B4/%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8%DA%AF-zilabeg

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۰۱:۲۷:۳۷ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)

دليل انتخاب گيربكس بدون لقي خورشيدي

گيربكس خورشيدي سروموتوري (بدون لقي چيني)

مهمترين دليل انتخاب گيربكس سروموتوري تاثير به سزايي است كه بر اينرسي بار مي گذارد. اينرسي بار كه به موتور منتقل مي گردد، با مجذور نسبت تبديل گيربكس صنعتي كاهش مي يابد، به همين دليل استفاده از يك گيربكس حتي اگر نسبت پاييني داشته باشد، تاثير قابل توجهي بر اينرسي دارد. بنابراين سروو موتور به گيربكسي با شرايط ذيل نياز دارد:

توليد گشتاور بالا
دقت و سختي بالا
توليد اينرسي كم
با توجه به عواملي كه براي انتخاب گيربكس مورد نظر بيان شد، گيربكس خورشيدي سروو موتوري بدون لقي مي تواند بهترين و مناسب ترين گزينه باشد.

اسامي گيربكس خورشيدي بدون لقي
نام هاي: گيربكس خورشيدي بدون لقي، گيربكس دقيق، گيربكس سروو موتور، گيربكس استپ موتور، گيربكس CNC، نيز در صنعت متداول است.

اجزاي گيربكس خورشيدي سرووموتوري

گيربكس خورشيدي بدون لقي (Zero Backlash) چيست؟
اين نوع گيربكس با تكنولوژي بسيار بالا و دقيق براي استفاده در صنايع مختلف توليد مي گردد. لقي در اين نوع گيربكس كاملا صفر نيست. ولي در مقايسه با گيربكس هاي معمولي مي توان آن ها را بدون لقي فرض كرد. به عبارت دقيق تر، گيربكس هاي معمولي عموما داراي لقي حدود 1 تا 4 درجه مي باشند ولي گيربكس بدون لقي يا زيرو بكلش، لقي حدود 4 تا 8 دقيقه دارد. (هر دقيقه برابرست با يك شصتم درجه)

مزاياي گيربكس خورشيدي بدون لقي
چگالي گشتاور بسيار بالا (گشتاور توليدي نسبت به حجم و ابعاد فيزيكي)
لقي بسيار پايين (معمولا كمتر از 12 دقيقه)
راندمان بالا
دوام و عمر طولاني
قابليت چند طبقه (استيج يا مرحله) بودن و ايجاد نسبت تبديل بالا
گيربكس بدون لقي چيني

مشخصات فني گيربكس خورشيدي بدون لقي
بازه تواني: W 100 تا KW 7.5
محدوده نسبت تبديل: از 1:3 تا 1:100 (اين گيربكس به دليل وجود قابليت چند طبقه يا استيج بودن، نسبت تبديل بالايي مي تواند داشته باشد)
نوع فلنج: مربعي / گرد
نوع چرخ دنده ها: ساده يا سوزني (Spur) / مورب (Helical)
كاربرد گيربكس خورشيدي بدون لقي
در صنايعي كه به دور خروجي با دقت بالا نياز است، از اين نوع گيربكس استفاده مي شود. به عنوان مثال:

اتوماسيون صنعتي
ماشين دقيق
دستگاه CNC
گيربكس خورشيدي بدون لقي چيني به چه نسبت هايي موجود است؟
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 10
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 15
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 20
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 30
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 40
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 50
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 60
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 80
موجود است. براي انتخاب دقيق بهترين گيربكس خورشيدي سروموتور بدون لقي چيني با كارشناسان فروش در تماس باشيد.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۱۰:۵۹:۳۲ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)

دليل انتخاب گيربكس بدون لقي خورشيدي

گيربكس خورشيدي سروموتوري (بدون لقي چيني)

مهمترين دليل انتخاب گيربكس سروموتوري تاثير به سزايي است كه بر اينرسي بار مي گذارد. اينرسي بار كه به موتور منتقل مي گردد، با مجذور نسبت تبديل گيربكس صنعتي كاهش مي يابد، به همين دليل استفاده از يك گيربكس حتي اگر نسبت پاييني داشته باشد، تاثير قابل توجهي بر اينرسي دارد. بنابراين سروو موتور به گيربكسي با شرايط ذيل نياز دارد:

توليد گشتاور بالا
دقت و سختي بالا
توليد اينرسي كم
با توجه به عواملي كه براي انتخاب گيربكس مورد نظر بيان شد، گيربكس خورشيدي سروو موتوري بدون لقي مي تواند بهترين و مناسب ترين گزينه باشد.

اسامي گيربكس خورشيدي بدون لقي
نام هاي: گيربكس خورشيدي بدون لقي، گيربكس دقيق، گيربكس سروو موتور، گيربكس استپ موتور، گيربكس CNC، نيز در صنعت متداول است.

اجزاي گيربكس خورشيدي سرووموتوري

گيربكس خورشيدي بدون لقي (Zero Backlash) چيست؟
اين نوع گيربكس با تكنولوژي بسيار بالا و دقيق براي استفاده در صنايع مختلف توليد مي گردد. لقي در اين نوع گيربكس كاملا صفر نيست. ولي در مقايسه با گيربكس هاي معمولي مي توان آن ها را بدون لقي فرض كرد. به عبارت دقيق تر، گيربكس هاي معمولي عموما داراي لقي حدود 1 تا 4 درجه مي باشند ولي گيربكس بدون لقي يا زيرو بكلش، لقي حدود 4 تا 8 دقيقه دارد. (هر دقيقه برابرست با يك شصتم درجه)

مزاياي گيربكس خورشيدي بدون لقي
چگالي گشتاور بسيار بالا (گشتاور توليدي نسبت به حجم و ابعاد فيزيكي)
لقي بسيار پايين (معمولا كمتر از 12 دقيقه)
راندمان بالا
دوام و عمر طولاني
قابليت چند طبقه (استيج يا مرحله) بودن و ايجاد نسبت تبديل بالا
گيربكس بدون لقي چيني

مشخصات فني گيربكس خورشيدي بدون لقي
بازه تواني: W 100 تا KW 7.5
محدوده نسبت تبديل: از 1:3 تا 1:100 (اين گيربكس به دليل وجود قابليت چند طبقه يا استيج بودن، نسبت تبديل بالايي مي تواند داشته باشد)
نوع فلنج: مربعي / گرد
نوع چرخ دنده ها: ساده يا سوزني (Spur) / مورب (Helical)
كاربرد گيربكس خورشيدي بدون لقي
در صنايعي كه به دور خروجي با دقت بالا نياز است، از اين نوع گيربكس استفاده مي شود. به عنوان مثال:

اتوماسيون صنعتي
ماشين دقيق
دستگاه CNC
گيربكس خورشيدي بدون لقي چيني به چه نسبت هايي موجود است؟
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 10
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 15
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 20
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 30
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 40
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 50
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 60
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 80
موجود است. براي انتخاب دقيق بهترين گيربكس خورشيدي سروموتور بدون لقي چيني با كارشناسان فروش در تماس باشيد.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۱۰:۵۹:۳۰ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)

دليل انتخاب گيربكس بدون لقي خورشيدي

گيربكس خورشيدي سروموتوري (بدون لقي چيني)

مهمترين دليل انتخاب گيربكس سروموتوري تاثير به سزايي است كه بر اينرسي بار مي گذارد. اينرسي بار كه به موتور منتقل مي گردد، با مجذور نسبت تبديل گيربكس صنعتي كاهش مي يابد، به همين دليل استفاده از يك گيربكس حتي اگر نسبت پاييني داشته باشد، تاثير قابل توجهي بر اينرسي دارد. بنابراين سروو موتور به گيربكسي با شرايط ذيل نياز دارد:

توليد گشتاور بالا
دقت و سختي بالا
توليد اينرسي كم
با توجه به عواملي كه براي انتخاب گيربكس مورد نظر بيان شد، گيربكس خورشيدي سروو موتوري بدون لقي مي تواند بهترين و مناسب ترين گزينه باشد.

اسامي گيربكس خورشيدي بدون لقي
نام هاي: گيربكس خورشيدي بدون لقي، گيربكس دقيق، گيربكس سروو موتور، گيربكس استپ موتور، گيربكس CNC، نيز در صنعت متداول است.

اجزاي گيربكس خورشيدي سرووموتوري

گيربكس خورشيدي بدون لقي (Zero Backlash) چيست؟
اين نوع گيربكس با تكنولوژي بسيار بالا و دقيق براي استفاده در صنايع مختلف توليد مي گردد. لقي در اين نوع گيربكس كاملا صفر نيست. ولي در مقايسه با گيربكس هاي معمولي مي توان آن ها را بدون لقي فرض كرد. به عبارت دقيق تر، گيربكس هاي معمولي عموما داراي لقي حدود 1 تا 4 درجه مي باشند ولي گيربكس بدون لقي يا زيرو بكلش، لقي حدود 4 تا 8 دقيقه دارد. (هر دقيقه برابرست با يك شصتم درجه)

مزاياي گيربكس خورشيدي بدون لقي
چگالي گشتاور بسيار بالا (گشتاور توليدي نسبت به حجم و ابعاد فيزيكي)
لقي بسيار پايين (معمولا كمتر از 12 دقيقه)
راندمان بالا
دوام و عمر طولاني
قابليت چند طبقه (استيج يا مرحله) بودن و ايجاد نسبت تبديل بالا
گيربكس بدون لقي چيني

مشخصات فني گيربكس خورشيدي بدون لقي
بازه تواني: W 100 تا KW 7.5
محدوده نسبت تبديل: از 1:3 تا 1:100 (اين گيربكس به دليل وجود قابليت چند طبقه يا استيج بودن، نسبت تبديل بالايي مي تواند داشته باشد)
نوع فلنج: مربعي / گرد
نوع چرخ دنده ها: ساده يا سوزني (Spur) / مورب (Helical)
كاربرد گيربكس خورشيدي بدون لقي
در صنايعي كه به دور خروجي با دقت بالا نياز است، از اين نوع گيربكس استفاده مي شود. به عنوان مثال:

اتوماسيون صنعتي
ماشين دقيق
دستگاه CNC
گيربكس خورشيدي بدون لقي چيني به چه نسبت هايي موجود است؟
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 10
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 15
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 20
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 30
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 40
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 50
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 60
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 80
موجود است. براي انتخاب دقيق بهترين گيربكس خورشيدي سروموتور بدون لقي چيني با كارشناسان فروش در تماس باشيد.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۱۰:۵۹:۲۸ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)

دليل انتخاب گيربكس بدون لقي خورشيدي

گيربكس خورشيدي سروموتوري (بدون لقي چيني)

مهمترين دليل انتخاب گيربكس سروموتوري تاثير به سزايي است كه بر اينرسي بار مي گذارد. اينرسي بار كه به موتور منتقل مي گردد، با مجذور نسبت تبديل گيربكس صنعتي كاهش مي يابد، به همين دليل استفاده از يك گيربكس حتي اگر نسبت پاييني داشته باشد، تاثير قابل توجهي بر اينرسي دارد. بنابراين سروو موتور به گيربكسي با شرايط ذيل نياز دارد:

توليد گشتاور بالا
دقت و سختي بالا
توليد اينرسي كم
با توجه به عواملي كه براي انتخاب گيربكس مورد نظر بيان شد، گيربكس خورشيدي سروو موتوري بدون لقي مي تواند بهترين و مناسب ترين گزينه باشد.

اسامي گيربكس خورشيدي بدون لقي
نام هاي: گيربكس خورشيدي بدون لقي، گيربكس دقيق، گيربكس سروو موتور، گيربكس استپ موتور، گيربكس CNC، نيز در صنعت متداول است.

اجزاي گيربكس خورشيدي سرووموتوري

گيربكس خورشيدي بدون لقي (Zero Backlash) چيست؟
اين نوع گيربكس با تكنولوژي بسيار بالا و دقيق براي استفاده در صنايع مختلف توليد مي گردد. لقي در اين نوع گيربكس كاملا صفر نيست. ولي در مقايسه با گيربكس هاي معمولي مي توان آن ها را بدون لقي فرض كرد. به عبارت دقيق تر، گيربكس هاي معمولي عموما داراي لقي حدود 1 تا 4 درجه مي باشند ولي گيربكس بدون لقي يا زيرو بكلش، لقي حدود 4 تا 8 دقيقه دارد. (هر دقيقه برابرست با يك شصتم درجه)

مزاياي گيربكس خورشيدي بدون لقي
چگالي گشتاور بسيار بالا (گشتاور توليدي نسبت به حجم و ابعاد فيزيكي)
لقي بسيار پايين (معمولا كمتر از 12 دقيقه)
راندمان بالا
دوام و عمر طولاني
قابليت چند طبقه (استيج يا مرحله) بودن و ايجاد نسبت تبديل بالا
گيربكس بدون لقي چيني

مشخصات فني گيربكس خورشيدي بدون لقي
بازه تواني: W 100 تا KW 7.5
محدوده نسبت تبديل: از 1:3 تا 1:100 (اين گيربكس به دليل وجود قابليت چند طبقه يا استيج بودن، نسبت تبديل بالايي مي تواند داشته باشد)
نوع فلنج: مربعي / گرد
نوع چرخ دنده ها: ساده يا سوزني (Spur) / مورب (Helical)
كاربرد گيربكس خورشيدي بدون لقي
در صنايعي كه به دور خروجي با دقت بالا نياز است، از اين نوع گيربكس استفاده مي شود. به عنوان مثال:

اتوماسيون صنعتي
ماشين دقيق
دستگاه CNC
گيربكس خورشيدي بدون لقي چيني به چه نسبت هايي موجود است؟
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 10
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 15
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 20
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 30
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 40
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 50
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 60
گيربكس چيني خورشيدي با نسبت 1 به 80
موجود است. براي انتخاب دقيق بهترين گيربكس خورشيدي سروموتور بدون لقي چيني با كارشناسان فروش در تماس باشيد.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۱۰:۵۹:۲۴ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)