صنعت روز صنعت روز .

صنعت روز

مقاومت ترمز درايو اينورتر چيست؟

مقاومت ترمز درايو يكي از تجهيزات جانبي مهم اينورتر است كه به منظور جلوگيري از آسيب هاي سخت افرازي به سيستم كنترل موتور و يا خطاهاي مزاحم در VFD (اينورتر) كاربرد دارد. اما در هنگام طراحي سيستم كنترل موتور، هميشه مشخص نيست كه آيا مقاومت ترمز درايو مورد نياز است و در صورت وجود، چگونه بايد در انتخاب مقاومت ترمز عمل كرد. براي جواب به اين سوالات تا آخر مقاله همراه باشيد.

انتخاب مقاومت ترمز ر بهينه سازي برنامه vfd

كاربرد مقاومت ترمز درايو
استفاده از مقاومت ترمز در كاربري هاي متفاوت لازم و ضروري است زيرا در بعضي شرايط خاص، موتور كنترل شده توسط VFD به عنوان يك ژنراتور عمل مي كند و نيرو به جاي VFD از سمت موتور برگشت مي كند. هر زمان كه يك بار گشتاور ثابت وجود داشته باشد ، يك موتور به عنوان يك ژنراتور عمل مي كند (به عنوان مثال حفظ سرعت ثابت در حالي كه نيروهاي گرانشي سعي مي كنند آسانسور را به سمت پايين حركت دهند) يا درايو براي كاهش سرعت موتور استفاده مي شود. اين امر باعث افزايش ولتاژ لينك DC درايو مي شود و در صورت اتلاف انرژي توليد شده ، منجر به خرابي بيش از حد ولتاژ در درايو مي شود. مقاومت هاي ترمز سطح لينك DC را زير آستانه خطا تنظيم مي كنند.

روش هاي مقابله با اضافه انرژي در موتور
چند روش اساسي براي مقابله با انرژي توليد شده توسط موتور وجود دارد. اول ، خود درايو داراي ظرفيتي باشد كه مقداري از اين انرژي را براي مدت زمان كمي جذب كند. اين به طور معمول در مواردي است كه بارهاي گشتاور ثابت وجود نداشته و نيازي به شتاب سريع نيست. اگر بخش هايي از چرخه كاري وجود داشته باشد كه در آن انرژي توليد شده براي درايو بسيار زياد باشد، مي توان مقاومت ترمز را استفاده كرد.

محصولات پيشنهادي: قيمت مقاومت ترمز اينورتر
اساس كار مقاومت ترمز در موتور
مقاومت ترمز با تبديل اين انرژي به گرما در يك عنصر مقاومت ، انرژي اضافي را از بين مي برد. سرانجام ، اگر انرژي دوباره ساخته شده از موتور پيوسته باشد يا زمان كاري زياد باشد ، ممكن است استفاده از واحد تنظيم مجدد به جاي مقاومت ترمز مفيدتر باشد. اين امر همچنان از VFD در برابر آسيب هاي سخت افزاري و خطاهاي مزاحم محافظت مي كند ، اما به كاربر اجازه مي دهد به جاي اتلاف انرژي به عنوان گرما ، از انرژي الكتريكي استفاده كرده و از آن استفاده مجدد كند.

هنگام انتخاب مقاومت ترمز چه نكاتي را بايد در نظر گرفت؟
در هنگام انتخاب مقاومت دو عامل اصلي وجود دارد:

مقدار مقاومت
ظرفيت اتلاف توان مقاومت
انواع مقاومت ترمز
نكته ديگر در زمان انتخاب مقاومت ترمز انواع آن است كه بطور كلي به دو دسته:

مقاومت ترمز آلومينيومي
سراميكي
مقاومت ترمز آلومينيومي
مقاومت ترمز هاي آلومينيومي ساختمان فشرده و مقاومي دارد و براي اكثر كاربري هاي ترمزي مناسب اند و بدنه ي مقاومت ترمز حفاظت خوبي برخوردار است (IP54 يا بالاتر) در نتيجه براي نصب در فضاي باز مناسب و در برابر عوامل خارجي مقاوم است. همچنين اين مقاومت ترمز ها در صورت سوختن اتصال كوتاه نمي شود و از اين جهت خودش را كنترل مي كند. اين مقاومت ترمز ها معمولا در رنج تواني پايين توليد مي شود و براي اغلب كاربري هايي كه نياز به توقف يا كاهش سرعت داريم مانند نوار نقاله مناسب است.

مقاومت ترمز آلومينيومي

مقاومت ترمز آلومينيومي

مقاومت ترمز سراميكي
مقاومت ترمز هاي سراميكي از پيچيده شدن سيم به دور بدنه سراميكي ساخته مي شود و از آنجا كه سراميك در برابر گرما مقاومت بالايي دارد، براي كاربري هايي كه به صورت متناوب انرژي برگشتي وجود دارد، مناسب است مانند جرثقيل، بالابر، تاوركرين و پله برقي.

مقاومت ترمز سراميكي

مقاومت ترمز سراميكي

حداقل مقدار مقاومت
VFDهايي كه از مقاومت ترمز استفاده مي كنند داراي "مدار چاپر" يا ترانزيستور ترمز نيز خواهند بود. هنگامي كه ولتاژ لينك DC بيش از حد بالا مي رود، ترانزيستور ترمز جريان را از لينك DC در مقاومت ترمز قطع مي كند. اين مدار ترانزيستور ترمز داراي محدوديت هاي جريان است و سازنده VFD معمولاً حداكثر مقدار جريان و چرخه كار را در دفترچه منوآل آن درايو ليست مي كند. ترانزيستور ترمز جريان را در مقاومت ترمز كنترل مي كند.

از آنجا كه V = IR ، اگر ولتاژ ثابت باشد، مقاومت كوچكتر منجر به جريان بزرگتري مي شود. بنابراين اگر حداكثر ولتاژ بيش از سطح ولتاژ 840VDC شناخته شود، مي توان حداقل مقاومت را محاسبه كرد كه مقدار فعلي را زير حداكثر جريان ترانزيستور ترمز نگه مي دارد. در حالي كه حداقل مقدار مقاومت بر عملكرد مقاومت يا توانايي آن در اتلاف قدرت تأثير نمي گذارد، اطمينان از عملكرد صحيح آن با VFD بسيار مهم است.

ظرفيت اتلاف قدرت
نكته دوم هنگام انتخاب مقاومت ترمز ، توانايي آن در اتلاف قدرت است. نحوه محاسبه ظرفيت اتلاف قدرت مقاومت در هر برند اينورتري متفاوت است و براي انتخاب مقاومت مناسب بهترين روش رجوع به دفترچه راهنماي آن اينورتر است.

اكنون كه مشخص شده است كه چه مقدار مقاومت با VFD و قابليت هاي اتلاف توان مقاومت هاي مختلف كار مي كند ، بايد در نظر گرفت كه چه مقدار انرژي به سمت درايو توليد مي شود كه بايد تخليه شود. اين امر باعث مي شود مقاومت ترمز انتخاب شده داراي ظرفيت كافي براي دفع ايمن انرژي توليد شده از موتور باشد. اولين راه براي انجام اين كار محاسبه است. در صورتي كه گشتاور جرمي اينرسي موتور و بار ، گشتاور موتور ، تغيير سرعت و زمان كاهش سرعت مشخص باشد ، مي توان توان توليد شده از موتور را محاسبه كرد.

اطلاعات بيشتر در مورد انجام اين محاسبات را مي توان در دفترچه راهنماي مقاومت ترمز يافت. با اين حال ، در برنامه هاي كاربردي در دنياي واقعي ، دانستن و يا محاسبه لحظات جرمي اينرسي ، به ويژه بار ، دشوار است. به همين دليل ، معمولاً تعيين اندازه قدرت مناسب مقاومت ترمز از طريق روش آزمايش ضروري است.

قاعده كلي درباره ظرفيت اتلاف قدرت
قاعده كلي اين است كه هرچه بار بيشتر و سرعت كاهش بيشتر باشد ، قدرت بيشتري نياز به اتلاف دارد. با اين حال ، با استفاده از عملكرد محدوده در نرم افزار Combivis 6 ، مي توان ولتاژ لينك DC درايو را در طول عمليات ثبت كرد تا تصوير دقيق تري از استفاده از مقاومت ترمز بدست آيد.

با محدوده امكان كنترل وجود دارد كه آيا مقاومتي با اتلاف توان بيشتر مورد نياز است يا در عوض اندازه آن به اندازه كافي است. در سناريوي اخير ، ممكن است بتوان عملكرد را براي بهبود عملكرد تنظيم كرد ، مانند زمان كاهش سرعت.

نصب مقاومت ترمز
نكته نهايي هنگام انتخاب مقاومت ترمز اطمينان از نصب صحيح آن است. اگر مقاومت ترمز مطابق استانداردهاي UL نصب نشده باشد، مدار مي تواند به گونه اي خراب شود كه خطر آتش سوزي دارد. اطلاعات بيشتر در مورد اتصال ايمن مقاومت ترمز را مي توانيد در اينجا پيدا كنيد. محيط نصب نيز مهم است. مكان ها و تأسيسات خطرناك با الياف (نساجي ، خاك اره) كه قابل اشتعال هستند نياز به توجه ويژه دارند.

مقاومت ترمز درايو يكي از تجهيزات جانبي مهم اينورتر است كه از رسيدن آسيب به VFD جلوگيري ميكند و از اتلاف انرژي گرمايي استفاده كرده و آن را به انرژي الكتريكي تبديل ميكند. در اين مقاله به معرفي انواع مقاومت ترمز و نكات نصب آن و ... و اطلاعات مقدماتي درمورد مقاومت ترمز كه لازم است بدانيد اشاره شد.

نظرات

منبع:https://www.kalasanati.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86/613/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ساعت: ۰۶:۲۰:۰۵ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)

پمپ آب جتي پنتاكس

آب، شريان حيات و ركن اصلي توسعه پايدار است. در دنياي پرتلاطم امروز، نياز به سيستم‌هاي آبرساني كارآمد و قابل اعتماد بيش از پيش احساس مي‌شود. از ميان گزينه‌هاي متنوع، پمپ‌هاي آب جتي پنتاكس با طراحي نوآورانه و كارايي فوق‌العاده خود، توانسته‌اند جايگاه ويژه‌اي در صنايع مختلف پيدا كنند. اين محصولات منحصربه‌فرد، راهكاري قدرتمند براي انتقال مايعات به ارتفاع‌ها و مسافت‌هاي طولاني ارائه مي‌دهند. آيا شما نيز به دنبال يك سيستم پمپاژ مطمئن، كارآمد و سازگار با محيط زيست هستيد؟ در اين صورت، پمپ‌هاي آب جتي پنتاكس مي‌توانند پاسخگوي نيازهاي شما باشند. در ادامه، به بررسي جزئيات بيشتر در مورد اين محصولات پرطرفدار خواهيم پرداخت.

پمپ آب جتي پنتاكس

اهميت و كاربرد پمپ آب جتي پنتاكس
پمپ‌هاي آب جتي پنتاكس نقش حياتي در زمينه‌هاي گوناگوني از جمله آبياري، آبرساني خانگي، صنعتي و كشاورزي ايفا مي‌كنند. با توجه به طراحي منحصربه‌فرد و اصول كاركردي خاص خود، اين پمپ‌ها قادرند آب را از منابع زيرزميني يا سطحي به ارتفاع‌ها و مسافت‌هاي طولاني انتقال دهند. اين ويژگي، آن‌ها را به گزينه‌اي ايده‌آل براي مناطقي با دسترسي محدود به منابع آبي تبديل مي‌كند. علاوه بر اين، كارايي بالا، ساختار ساده و هزينه نگهداري پايين از جمله مزاياي برجسته پمپ‌هاي آب جتي پنتاكس است كه آن‌ها را براي كاربردهاي متنوع مناسب مي‌سازد.

انواع پمپ آب جتي پنتاكس
شركت پنتاكس با درك نيازهاي متفاوت مشتريان، طيف گسترده‌اي از پمپ‌هاي آب جتي را توليد مي‌كند. اين انواع شامل پمپ‌هاي جتي خانگي، صنعتي، كشاورزي، آبياري و غيره است. هر يك از اين پمپ‌ها داراي ويژگي‌هاي منحصربه‌فردي از جمله ظرفيت جريان، ارتفاع پمپاژ، قدرت موتور و مواد ساخت متناسب با كاربرد خاص خود هستند. اين تنوع گسترده امكان انتخاب بهترين گزينه متناسب با نيازهاي پروژه را فراهم مي‌آورد. بنابراين، چه براي آبياري يا پروژه‌هاي كشاورزي بزرگ‌مقياس، پنتاكس پمپ آب جتي مناسبي را ارائه مي‌دهد.

قيمت پمپ آب جتي پنتاكس
قيمت پمپ‌هاي آب جتي پنتاكس بستگي به عوامل متعددي از جمله نوع، ظرفيت، ويژگي‌هاي فني و كيفيت ساخت دارد. به طور كلي، پمپ‌هاي خانگي با ظرفيت كمتر، قيمت مقرون به صرفه‌تري نسبت به مدل‌هاي صنعتي و كشاورزي با ظرفيت بالاتر دارند. عواملي نظير برند، كشور سازنده و مواد به‌كاررفته در ساخت نيز در تعيين قيمت نهايي اين محصولات نقش دارند.

نكات مهم در انتخاب و خريد پمپ آب جتي پنتاكس
انتخاب پمپ آب جتي پنتاكس مناسب، فرآيندي چندجانبه است كه نيازمند در نظر گرفتن عوامل كليدي متعددي است. از جمله اين عوامل مي‌توان به ظرفيت جريان مورد نياز، ارتفاع پمپاژ مطلوب، شرايط محيطي نظير دما و فشار، مصرف انرژي و راندمان انرژي اشاره كرد. علاوه بر اين، كيفيت ساخت، استانداردهاي ايمني و ميزان سر و صداي عملياتي نيز بايد مورد توجه قرار گيرند. مشاوره با متخصصان و بررسي دقيق مشخصات فني مي‌تواند به انتخاب بهترين پمپ آب جتي پنتاكس متناسب با نيازهاي شما كمك شاياني كند.

كالاصنعتي مشهد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ساعت: ۰۶:۵۴:۳۰ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)

الكتروموتور ضد انفجار موتوژن

الكتروموتور ضد انفجار موتوژن براي محيط هاي خطرناك و صنايعي كه پتانسيل انفجار و آتش سوزي بسيار بالايي دارند استفاده مي شود. شركت موتوژن يكي از معتبرترين توليدكنندگان الكتروموتور ايراني است و با بكارگيري دانش روز دنيا و فناوري ها و تجهيزات بسيار مدرن موفق به توليد الكتروموتور ضد انفجار شده است؛ الكتروموتورهاي ضد انفجار موتوژن مطابق با استانداردهاي IEC60079-0 و IEC60079-1 و مشابه الكتروموتور ضد انفجار ABB طراحي و توليد شده و همگي داراي گواهينامه استاندارد ATEX هستند.

الكتروموتور ضد انفجار موتوژن

از اين نوع الكتروموتور معمولاً در صنايع زير استفاده مي شود:

صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ها
صنايع رنگ سازي
صنايع شيميايي
صنايع توليد الكل
معادن ذغال سنگ
پمپ هاي بنزين، CNG و جابجايي سوخت و گاز
صنايع نظامي
وبسايت كالا صنعتي به عنوان نماينده رسمي شركت موتوژن، آمادگي ارائه الكتروموتور ضد انفجار موتوژن با قيمت مناسب و ارسال سريع به سراسر ايران را دارد.

قيمت الكتروموتور ضد انفجار موتوژن
قيمت الكتروموتور ضد انفجار موتوژن با توجه به مشخصات فني محصول تغيير مي كند. اين مشخصات عبارتند از:

● توان الكتروموتور
● سرعت خروجي
● نوع نصب
● درجه حفاظتي

موتورهاي ضد انفجار موتوژن، نوعي الكتروموتور سه فاز بوده و براي ولتاژهاي 380 تا 415 ولت طراحي شده اند. اين موتورها از نوع آسنكرون (القايي) بوده و با بدنه چدني و روتور قفس سنجابي ارائه مي شوند؛ درجه حفاظتي اين محصولات به صورت پيش فرض IP55 است ولي امكان توليد سفارشي با درجه حفاظتي IP65 ، IP56 و IP66 نيز وجود دارد. براي اطلاع از قيمت الكتروموتور ضد انفجار موتوژن با كارشناسان فروش كالا صنعتي در ارتباط باشيد.

خريد الكتروموتور ضد انفجار موتوژن
براي خريد الكتروموتور ضد انفجار موتوژن متناسب با كاربرد مورد نظر بايد عوامل مختلفي را در نظر بگيريد؛ برخي از نكاتي كه هنگام خريد اين الكتروموتورها بايد در نظر گرفت، عبارتند از:

1) كلاس حفاظتي: الكتروموتور موتوژن مناسب استفاده در ZONE هاي 1 و 2 است. زون هاي 1 و 2، مناطقي هستند كه در شرايط عادي امكان وجود گاز و تركيب قابل اشتعال در آن ها وجود دارد ولي مدت زمان حضور مواد اشتعال زا دائمي نيست؛ الكتروموتورهاي زون 1 را مي توان در زون 2 استفاده كرد ولي عكس اين ماجرا امكان پذير نيست.

1Zone : محيطي است كه در آن احتمال وجود گاز و تركيبات قابل انفجار در شرايط عادي كار وجود دارد ولي مدت زمان حضور مواد اشتعال زا دائمي نيست.
2Zone : محيطي است كه در آن احتمال وجود مواد قابل انفجار در شرايط عادي وجود ندارد و فقط در صورت خرابي يا سانحه و به صورت كوتاه مدت وجود خواهد داشت.
دسته بندي زون هاي انفجاري

2) كلاس دمايي: كلاس دمايي الكتروموتور ضد انفجار موتوژن، T4 است؛ منظور از كلاس دمايي، حداقل درجه حرارتي است كه در يك فضاي قابل انفجار باعث ايجاد آتش سوزي مي شود و با نام درجه خوداشتعالي نيز شناخته مي شود. براي جلوگيري از انفجار و آتش سوزي بايد دماي تمام تجهيزات در حين كار از درجه خود اشتعالي كمتر باشد؛ كد دمايي T4 بيانگر 135 درجه سانتي گراد است.

3) گروه گازي: گروه گازي مشخص كننده نوع و ميزان گازهاي قابل انفجار در محيط است. گروه گازي الكتروموتور ضد انفجار موتوژن، IIC است؛ از اين الكتروموتورها در تأسيساتي غير از معادن كه خطر گاز هيدروژن و استالين وجود دارد، استفاده مي شود.

4) نوع حفاظت: الكتروموتورهاي ضد انفجار موتوژن، سطح حفاظت Ex d Gb دارند كه از گسترش آتش جلوگيري مي كند؛ اين موتورها به گونه اي طراحي شده اند كه در برابر فشارهاي ناشي از انفجار داخل الكتروموتور مقاوم بوده و از انتشار شعله به خارج از محفظه دينام جلوگيري مي كنند.

نمايندگي دينام ضد انفجار موتوژن
شركت موتوژن براي محصولات خود خدمات پس از فروش ويژه اي مانند گارانتي و تأمين قطعات در نظر گرفته است، اما براي بهره مندي از اين خدمات بايد از نمايندگي دينام ضد انفجار موتوژن خريد كنيد. اين شركت نمايندگي هاي مختلفي در سراسر ايران دارد كه مي توانيد به صورت حضوري به آن ها مراجعه كنيد. وبسايت كالا صنعتي، نماينده رسمي شركت موتوژن بوده و در سريع ترين زمان ممكن و با قيمت نمايندگي، تمامي الكتروموتورهاي ضد انفجار موتوژن را براي شما ارسال مي كند.

منبع:https://www.kalasanati.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/776/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ساعت: ۰۸:۵۳:۵۲ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)

قطعات گيربكس هليكال

باتوجه‌ به ميزان باري كه روي هر گيربكس صنعتي وجود دارد، احتمالاً پس از مدتي نياز به تعويض قطعات مخصوصاً دنده‌ها خواهيد داشت؛ وب‌سايت كالا صنعتي انواع قطعات گيربكس هليكال را با بهترين كيفيت و قيمت مناسب عرضه نموده و مي‌توانيد اين محصولات را در اسرع‌وقت در سراسر ايران تحويل بگيريد.

خريد قطعات گيربكس هليكال
هنگام خريد قطعات گيربكس هليكال بايد به نكات زير توجه داشت:

مطابقت قطعه با گيربكس: گيربكس‌هاي هليكال و لوازم آن‌ها در انواع مختلفي توليد مي‌شوند و قبل از خريد هر قطعه، بايد مشخصات آن را با گيربكس خود مطابقت دهيد تا از عملكرد صحيح گيربكس اطمينان حاصل شود.
كيفيت قطعه: راندمان هر گيربكس رابطه مستقيمي باكيفيت قطعات آن دارد؛ علاوه بر اين، استفاده از قطعات باكيفيت بر طول عمر گيربكس نيز اثرگذار هستند.
اصلي بودن قطعه: بيشتر شركت‌هاي سازنده گيربكس، قطعات يدكي اين محصولات را توليد مي‌كنند؛ هنگام خريد قطعات گيربكس هليكال بايد به اورجينال (اصلي) بودن آن‌ها دقت نماييد.
وب‌سايت كالا صنعتي نماينده رسمي و عامليت فروش بهترين برندهاي گيربكس هليكال ايراني و خارجي است و قطعات اين گيربكس‌ها را نيز ارائه مي‌نمايد. قطعات گيربكس هليكال ارائه شده در اين مجموعه عبارت‌اند از:

انواع دنده‌هاي هليكال اعم از سر شافتي هليكال Z1 ، *** مارپيچ Z2 ، شافت دنده هليكال Z3 ، *** هليكال يا *** ساده هليكال Z4 تا Z6 ، دنده هاي پنيون و كرانويل جهت گيربكس هاي بول هليكال Bevel helical
پوسته گيربكس
بلبرينگ‌ ها
شافت خروجي
واسطه (رابط مياني الكتروموتور و گيربكس)
خريد چرخ‌دنده هليكال
گيربكس‌هاي هليكال از نظر ظاهري به چهار گروه شفت مستقيم، بول هليكال، آويز و شفت موازي تقسيم‌بندي مي‌شوند؛ هركدام از اين مدل‌ها، تيپ‌هاي مختلفي دارند و هر تيپ از ساختار منحصر به‌ فردي برخوردار است. معمولاً گيربكس‌هاي هليكال به‌صورت دو يا سه استيج (طبقه) طراحي مي‌شوند. باتوجه‌ به تعداد استيج‌ها، دنده‌هاي گيربكس از Z1 تا Z6 يا بيشتر نامگذاري مي‌شوند؛ فقط در گيربكس شافت مستقيم اين دنده‌ها با نام هاي ديگري شناخته مي‌شوند كه در ادامه با آن‌ها آشنا مي شويد.

قطعات گيربكس هليكال

براي خريد چرخ‌دنده هليكال بايد تيپ گيربكس، سايز شفت خروجي، توان موتور و دور خروجي گيربكس را مدنظر قرار دهيد.

دنده سر شافتي: همان دنده Z1 است كه وظيفه انتقال نيروي الكتروموتور به دنده Z2 را بر عهده دارد؛ يك طرف اين دنده به شفت موتور متصل شده و سر ديگر آن كه داراي دندانه هاي مارپيچ است، با *** مارپيچ (دنده Z2) در تماس است.
*** مارپيچ: دنده Z2 يا *** مارپيچ، با دنده سر شافت درگير بوده و با نسبت مشخصي مي چرخد؛ علاوه بر اين دنده ديگري به نام شفت دنده (Z3) به آن متصل شده و با سرعت يكساني با *** مارپيچ مي چرخد.
شفت دنده: شفت دنده يا دنده Z3، براي انتقال نيرو بين دو چرخ‌دنده استفاده مي‌شود؛ شفت دنده با چرخ‌دنده قبلي خود، يعني *** مارپيچ، سرعت يكساني دارد ولي، دنده بعدي، يعني *** هليكال (Z4) را با نسبت مشخصي مي چرخاند.
*** هليكال: دنده Z4 يا *** هليكال، آخرين چرخ‌دنده در يك گيربكس دو استيج است كه به شفت خروجي متصل شده و گشتاور و سرعت نهايي را به آن اعمال مي‌نمايد. در گيربكس هايي كه بيش از دو استيج دارند، ساختار گفته شده، پس از دنده *** هليكال تكرار مي‌شود.
در گيربكس‌هاي بول هليكال علاوه بر دنده‌هاي گفته شده، دنده پينيون كرانويل يا مخروطي نيز براي تغيير جهت نيرو استفاده مي‌شود.

خريد پوسته گيربكس هليكال
برخي از توليدكنندگان گيربكس ايراني براي رفاه بيشتر مشتريان خود، پوسته گيربكس هليكال را نيز به‌ عنوان قطعات يدكي توليد و ارائه مي‌كنند؛ براي خريد پوسته گيربكس هليكال از برندهاي ايراني بايد به نمايندگي‌هاي معتبر، مانند وب‌ سايت كالا صنعتي مراجعه نموده و سفارش خود را ثبت نماييد.

خريد بلبرينگ گيربكس هليكال
گيربكس‌هاي هليكال به دليل زاويه دندانه‌ها، بارمحوري و شعاعي زيادي دارند و بايد از بلبرينگ‌هاي مختلفي براي مهار آن‌ها استفاده شود؛ در وب‌سايت كالا صنعتي، بهترين بلبرينگ‌هاي آلماني، ژاپني و چيني را مي‌توانيد خريداري نماييد.

توليد سفارشي قطعات گيربكس هليكال
علاوه بر قطعات موجود در وب‌سايت، مي‌توانيد دنده‌هاي دلخواه و سفارشي خود را به شركت گيربكس شريف بسپاريد؛ اين شركت با سال‌ها تجربه در زمينه توليد انواع گيربكس هليكال، امكان توليد دنده سفارشي را براي مشتريان خود فراهم نموده است. براي خريد دنده هليكال سفارشي، با نمايندگان رسمي گيربكس شريف مانند وب‌سايت كالا صنعتي تماس گرفته و درخواست خود را ثبت نماييد؛ كارشناسان ما با كارخانه شريف هماهنگي‌هاي لازم را انجام داده و شما را در جريان مراحل توليد دنده سفارشي مي‌گذارند. از جمله ويژگي‌هاي منحصر به‌ فرد دنده‌هاي سفارشي شريف عبارت‌اند از:

استفاده از فولاد مستحكم (حداقل درجه سختي 55HRC)
سخت‌كاري سطحي به روش سمانتاسيون
كربوره كردن دنده
استفاده از دستگاه CNC بادقت بالا
استفاده از روش لپينگ در پرداخت سطح دنده گيربكس‌هاي توان بالا
مزاياي خريد لوازم‌ يدكي گيربكس هليكال از كالا صنعتي
از جمله مزاياي خريد لوازم‌ يدكي گيربكس هليكال از كالا صنعتي مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

كيفيت بالا: تمامي قطعات ارائه شده در اين وب‌سايت، از بهترين برندهاي توليدكننده گيربكس بوده و با ضمانت اصالت و سلامت كالا ارائه مي‌شوند.
قيمت مناسب: وب‌سايت كالا صنعتي به‌عنوان نماينده رسمي گيربكس پولادين پارت، شريف و سهند و عامليت فروش گيربكس پارس گرجي، شاكرين و انواع گيربكس اروپايي و چيني، تمامي محصولات خود را با مناسب‌ترين قيمت عرضه مي‌نمايد.
تنوع محصولات: با خريد از كالا صنعتي، علاوه بر گيربكس و قطعات آن، مي‌توان طيف وسيعي از محصولات مرتبط ديگر را نيز با چند كليك خريداري و در سراسر ايران تحويل بگيريد.
خدمات پس از فروش: كارشناسان وب‌سايت كالا صنعتي همواره آماده ارائه مشاوره تخصصي رايگان در زمينه محصولات صنعتي مختلف به شما عزيزان هستند.

منبع:https://www.kalasanati.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/117/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ساعت: ۰۹:۰۵:۵۶ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)

قطعات گيربكس هليكال

باتوجه‌ به ميزان باري كه روي هر گيربكس صنعتي وجود دارد، احتمالاً پس از مدتي نياز به تعويض قطعات مخصوصاً دنده‌ها خواهيد داشت؛ وب‌سايت كالا صنعتي انواع قطعات گيربكس هليكال را با بهترين كيفيت و قيمت مناسب عرضه نموده و مي‌توانيد اين محصولات را در اسرع‌وقت در سراسر ايران تحويل بگيريد.

خريد قطعات گيربكس هليكال
هنگام خريد قطعات گيربكس هليكال بايد به نكات زير توجه داشت:

مطابقت قطعه با گيربكس: گيربكس‌هاي هليكال و لوازم آن‌ها در انواع مختلفي توليد مي‌شوند و قبل از خريد هر قطعه، بايد مشخصات آن را با گيربكس خود مطابقت دهيد تا از عملكرد صحيح گيربكس اطمينان حاصل شود.
كيفيت قطعه: راندمان هر گيربكس رابطه مستقيمي باكيفيت قطعات آن دارد؛ علاوه بر اين، استفاده از قطعات باكيفيت بر طول عمر گيربكس نيز اثرگذار هستند.
اصلي بودن قطعه: بيشتر شركت‌هاي سازنده گيربكس، قطعات يدكي اين محصولات را توليد مي‌كنند؛ هنگام خريد قطعات گيربكس هليكال بايد به اورجينال (اصلي) بودن آن‌ها دقت نماييد.
وب‌سايت كالا صنعتي نماينده رسمي و عامليت فروش بهترين برندهاي گيربكس هليكال ايراني و خارجي است و قطعات اين گيربكس‌ها را نيز ارائه مي‌نمايد. قطعات گيربكس هليكال ارائه شده در اين مجموعه عبارت‌اند از:

انواع دنده‌هاي هليكال اعم از سر شافتي هليكال Z1 ، *** مارپيچ Z2 ، شافت دنده هليكال Z3 ، *** هليكال يا *** ساده هليكال Z4 تا Z6 ، دنده هاي پنيون و كرانويل جهت گيربكس هاي بول هليكال Bevel helical
پوسته گيربكس
بلبرينگ‌ ها
شافت خروجي
واسطه (رابط مياني الكتروموتور و گيربكس)
خريد چرخ‌دنده هليكال
گيربكس‌هاي هليكال از نظر ظاهري به چهار گروه شفت مستقيم، بول هليكال، آويز و شفت موازي تقسيم‌بندي مي‌شوند؛ هركدام از اين مدل‌ها، تيپ‌هاي مختلفي دارند و هر تيپ از ساختار منحصر به‌ فردي برخوردار است. معمولاً گيربكس‌هاي هليكال به‌صورت دو يا سه استيج (طبقه) طراحي مي‌شوند. باتوجه‌ به تعداد استيج‌ها، دنده‌هاي گيربكس از Z1 تا Z6 يا بيشتر نامگذاري مي‌شوند؛ فقط در گيربكس شافت مستقيم اين دنده‌ها با نام هاي ديگري شناخته مي‌شوند كه در ادامه با آن‌ها آشنا مي شويد.

قطعات گيربكس هليكال

براي خريد چرخ‌دنده هليكال بايد تيپ گيربكس، سايز شفت خروجي، توان موتور و دور خروجي گيربكس را مدنظر قرار دهيد.

دنده سر شافتي: همان دنده Z1 است كه وظيفه انتقال نيروي الكتروموتور به دنده Z2 را بر عهده دارد؛ يك طرف اين دنده به شفت موتور متصل شده و سر ديگر آن كه داراي دندانه هاي مارپيچ است، با *** مارپيچ (دنده Z2) در تماس است.
*** مارپيچ: دنده Z2 يا *** مارپيچ، با دنده سر شافت درگير بوده و با نسبت مشخصي مي چرخد؛ علاوه بر اين دنده ديگري به نام شفت دنده (Z3) به آن متصل شده و با سرعت يكساني با *** مارپيچ مي چرخد.
شفت دنده: شفت دنده يا دنده Z3، براي انتقال نيرو بين دو چرخ‌دنده استفاده مي‌شود؛ شفت دنده با چرخ‌دنده قبلي خود، يعني *** مارپيچ، سرعت يكساني دارد ولي، دنده بعدي، يعني *** هليكال (Z4) را با نسبت مشخصي مي چرخاند.
*** هليكال: دنده Z4 يا *** هليكال، آخرين چرخ‌دنده در يك گيربكس دو استيج است كه به شفت خروجي متصل شده و گشتاور و سرعت نهايي را به آن اعمال مي‌نمايد. در گيربكس هايي كه بيش از دو استيج دارند، ساختار گفته شده، پس از دنده *** هليكال تكرار مي‌شود.
در گيربكس‌هاي بول هليكال علاوه بر دنده‌هاي گفته شده، دنده پينيون كرانويل يا مخروطي نيز براي تغيير جهت نيرو استفاده مي‌شود.

خريد پوسته گيربكس هليكال
برخي از توليدكنندگان گيربكس ايراني براي رفاه بيشتر مشتريان خود، پوسته گيربكس هليكال را نيز به‌ عنوان قطعات يدكي توليد و ارائه مي‌كنند؛ براي خريد پوسته گيربكس هليكال از برندهاي ايراني بايد به نمايندگي‌هاي معتبر، مانند وب‌ سايت كالا صنعتي مراجعه نموده و سفارش خود را ثبت نماييد.

خريد بلبرينگ گيربكس هليكال
گيربكس‌هاي هليكال به دليل زاويه دندانه‌ها، بارمحوري و شعاعي زيادي دارند و بايد از بلبرينگ‌هاي مختلفي براي مهار آن‌ها استفاده شود؛ در وب‌سايت كالا صنعتي، بهترين بلبرينگ‌هاي آلماني، ژاپني و چيني را مي‌توانيد خريداري نماييد.

توليد سفارشي قطعات گيربكس هليكال
علاوه بر قطعات موجود در وب‌سايت، مي‌توانيد دنده‌هاي دلخواه و سفارشي خود را به شركت گيربكس شريف بسپاريد؛ اين شركت با سال‌ها تجربه در زمينه توليد انواع گيربكس هليكال، امكان توليد دنده سفارشي را براي مشتريان خود فراهم نموده است. براي خريد دنده هليكال سفارشي، با نمايندگان رسمي گيربكس شريف مانند وب‌سايت كالا صنعتي تماس گرفته و درخواست خود را ثبت نماييد؛ كارشناسان ما با كارخانه شريف هماهنگي‌هاي لازم را انجام داده و شما را در جريان مراحل توليد دنده سفارشي مي‌گذارند. از جمله ويژگي‌هاي منحصر به‌ فرد دنده‌هاي سفارشي شريف عبارت‌اند از:

استفاده از فولاد مستحكم (حداقل درجه سختي 55HRC)
سخت‌كاري سطحي به روش سمانتاسيون
كربوره كردن دنده
استفاده از دستگاه CNC بادقت بالا
استفاده از روش لپينگ در پرداخت سطح دنده گيربكس‌هاي توان بالا
مزاياي خريد لوازم‌ يدكي گيربكس هليكال از كالا صنعتي
از جمله مزاياي خريد لوازم‌ يدكي گيربكس هليكال از كالا صنعتي مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

كيفيت بالا: تمامي قطعات ارائه شده در اين وب‌سايت، از بهترين برندهاي توليدكننده گيربكس بوده و با ضمانت اصالت و سلامت كالا ارائه مي‌شوند.
قيمت مناسب: وب‌سايت كالا صنعتي به‌عنوان نماينده رسمي گيربكس پولادين پارت، شريف و سهند و عامليت فروش گيربكس پارس گرجي، شاكرين و انواع گيربكس اروپايي و چيني، تمامي محصولات خود را با مناسب‌ترين قيمت عرضه مي‌نمايد.
تنوع محصولات: با خريد از كالا صنعتي، علاوه بر گيربكس و قطعات آن، مي‌توان طيف وسيعي از محصولات مرتبط ديگر را نيز با چند كليك خريداري و در سراسر ايران تحويل بگيريد.
خدمات پس از فروش: كارشناسان وب‌سايت كالا صنعتي همواره آماده ارائه مشاوره تخصصي رايگان در زمينه محصولات صنعتي مختلف به شما عزيزان هستند.

منبع:https://www.kalasanati.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/117/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ساعت: ۰۹:۰۵:۴۳ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)

راهنماي انتخاب الكتروموتور

يكي از دغدغه‌هاي صاحبان صنايع، انتخاب الكتروموتور مناسب و ايده‌آل است؛ چراكه جزئيات و مشخصات فني بي‌شماري را بايد درنظر بگيرند و درنهايت از مناسب بودن الكتروموتور با كاربرد مورد نظر اطمينان حاصل كنند. اگر پيش از اين از يك الكتروموتور استفاده كرده‌ايد، راحت‌ترين راه براي انتخاب الكتروموتور مناسب، جايگزين كردن آن با دينامي است كه مشخصات يكساني داشته باشد؛ براي اين‌كار كافي است پلاك الكتروموتور قبلي را بررسي كرده و براساس آن، الكتروموتور جديد تهيه كنيد.
اكثر موتورهاي الكتريكي داراي صفحه‌اي فلزي يا پلاستيكي به نام پلاك هستند كه مشخصات فني اصلي آن‌ها را نشان مي‌دهد؛ براي پلاك خواني الكتروموتور كافي است با مفهوم اطلاعات درج شده به‌طور كامل آشنا شويد.

انتخاب مناسب ترين و بهترين الكتروموتور

مشخصاتي كه روي پلاك درج مي‌شوند، عبارتند از:

نياز برق و جريان الكتريكي موتور (AC يا DC)
نوع جريان (تك فاز يا سه فاز)
جنس بدنه (چدن يا آلومينيوم)
سرعت نامي
توان نامي
ساير اطلاعات، مانند نحوه نصب (به وسيله پايه، فلنج يا هر دو) باتوجه به سفارش مشتري مي‌تواند تغيير كند؛ بنابراين نمي‌توان صرفاً به پلاك براي تشخيص مناسب بودن به آن‌ها اعتماد كرد. در ادامه قصد داريم با طرح سوالات درباره راهنماي انتخاب الكتروموتور و پاسخ آن‌ها مسير درست را به شما نشان دهيم.

تفاوت الكتروموتور AC يا DC
تفاوت ac و dc

بارزترين تفاوت الكتروموتورها، نوع جريان الكتريكي موتور است؛ بنابراين سوال اول اين است: الكتروموتور AC بهتر است يا DC؟

الكتروموتور AC (جريان متناوب)

كارايي بالايي دارند.
صداي كم‌تر و انعطاف‌پذيري بيشتري براي كاربردهاي مختلف دارند.
در دو نوع كلي الكتروموتور تك فاز و سه فاز موجود هستند.
تبديل انرژي الكتريكي به مكانيكي در اين موتورها با استفاده از ميدان‌هاي مغناطيسي انجام مي‌شود.
الكتروموتور DC (جريان مستقيم)
الكتروموتور DC سرعت‌هاي متغيري ارائه مي‌دهند.
تبديل انرژي از منابعي با ولتاژ ثابت مانند باتري‌ها انجام مي‌شود.
تفاوت الكتروموتور تك فاز يا سه فاز
انتخاب الكتروموتور

دومين پرسش راهنماي انتخاب الكتروموتور در ارتباط با نوع جريان ورودي به موتور است. تشخيص اين كه كدام نوع الكتروموتور مناسب شما است، الكتروموتور تك فاز يا سه فاز؟ كاملاً بستگي به نوع كاربرد و زير ساخت‌هاي محيط صنعتي دارد.

الكتروموتورهاي تك فاز :

با منبع تغذيه تك فاز كار مي‌كنند؛ به عبارتي مي‌توانيد آن‌ها را با ولتاژ برق شهري نيز استفاده كنيد.
معمولاً در مصارف خانگي و صنعتي سبك كه نياز به توان كمتري دارند (مانند بالابر، پمپ، فن و ماشين لباسشويي و … ) استفاده مي‌شوند.
الكتروموتور سه فاز:

نياز به منبع برق سه فاز دارند.
معمولاً در كاربردهاي سنگين تر صنعتي كه نياز به توان بالاتري دارند (مانند نوار نقاله، جرثقيل، همزن هاي صنعتي، سنگ شكن ها و …) استفاده مي‌شوند.
سرعت الكتروموتور
سرعت الكتروموتور با كمك درجه فركانس و تعداد قطب‌هاي الكتروموتور بدست مي‌آيد و درنهايت بر حسب دور در دقيقه (RPM) بيان مي‌شود. به طور كلي هر چه تعداد قطب‌ها بيشتر باشد، سرعت موتور كمتر ولي گشتاور آن بيشتر است؛‌ به عنوان مثال، سرعت يك موتور ۲ قطبي دو برابر سرعت يك موتور ۴ قطبي است. براي محاسبه سرعت الكتروموتور از فرمول زير استفاده مي‌شود:

[فركانس x 120]➗تعداد قطب ها

استاندارد فركانس موتورها در ايران 50 هرتز است، بنابراين سرعت يك موتور ۲ قطبي برابر است با الكتروموتور 3000 دور دور در دقيقه و سرعت موتورهاي 4 و 8 قطبي هم به ترتيب 1500 و 750 دور در دقيقه است. نكته بسيار مهم در رابطه با سرعت الكتروموتور، درك تفاوت بين سرعت سنكرون و سرعت عملياتي است. سرعت سنكرون، سرعت موتور بدون بار است كه طبق فرمول بالا محاسبه كرديم اما سرعت عملياتي، سرعت موتور تحت بار است. اگر يك موتور سه فاز داريد و دستگاه با سرعت‌هاي مختلف كار مي‌كند، نيازمند يك اينورتر VFD هستيد. درايو اينورتر با كنترل كردن فركانس برقي كه موتور را تغذيه مي‌كند، سرعت و دور موتور را كنترل خواهد كرد؛ در غير اينصورت براي كنترل سرعت موتور بايد از يك گيربكس صنعتي استفاده كنيد.

اينورتر vf

به صورت كلي الكتروموتورها نبايد با بيش از 10% سرعت نامي خود و كمتر از 50% سرعت نامي راه اندازي شوند؛ به عنوان مثال، نبايد موتوري با سرعت 3000 دور در دقيقه را با سرعتي بيش از 3300 RPM يا كمتر از 1500 RPM راه اندازي كرد. البته اين مقدار هميشه توسط شركت سازنده در كاتالوگ يا پلاك موتور مشخص مي شود و اگر رعايت نشود به موتور آسيب خواهند رساند. بررسي سرعت الكتروموتور يكي از مهم ترين فاكتورهاي راهنماي انتخاب الكتروموتور است؛ عامل بعدي كه اهميتي مشابه با سرعت موتور دارد، توان است.

توان الكتروموتور
توان الكتروموتور ظرفيت نيروي خروجي موتور را نشان مي‌دهد و بر حسب كيلووات (KW) يا اسب بخار (HP) گفته مي‌شود. توان را نبايد با گشتاور اشتباه گرفت؛ گشتاور، نيروي چرخشي واقعي توليد شده توسط موتور است كه بر حسب نيوتون متر (NM) است. توان خروجي الكتروموتور به عوامل مختلفي مانند طراحي، سايز و راندمان موتور بستگي دارد. توان درج شده روي پلاك موتور نشان‌دهنده حداكثر توان و قدرت الكتروموتور در شرايط عادي است و بيانگر مقدار انرژي الكتريكي است كه موتور مي‌تواند بدون تجاوز از حد حرارتي خود به نيروي مكانيكي تبديل كند.

الكتروموتور بدنه چدن بهتر است يا آلومينيوم
بدنه الكتروموتورها معمولاً از دو جنس چدن يا آلومينيوم ريخته‌گري هستند. براي يافتن پاسخ اين پرسش كه الكتروموتور بدنه چدن بهتر است يا آلومينيوم بايد كمي در مورد ويژگي‌هاي هر يك اطلاعات بيشتري كسب كنيم.

الكتروموتورهاي آلومينيومي:

از نظر ظاهري زيباتر هستند.
انتقال حرارتي بهتري دارند.
خوردگي خيلي كمي دارند.
به دليل سبكي، نصب راحتي دارند.
الكتروموتورهاي چدني:

بدنه و پوسته محكم‌تري دارند و مي‌توانند ضربه و بار بيشتري را تحمل كنند.
ماندگاري و طول عمر بيشتري دارند.
به‌دليل سنگين بودن، نصب سختي دارند.
مقايسه وزن الكتروموتور

تصوير بالا وزن دو الكتروموتور با مشخصات مشابه كه يكي پوسته چدني دارد و ديگري آلومينيومي را بررسي نموده است و مي‌توانيد راحت‌تر متوجه اختلاف وزن اين دو پوسته شويد؛ هنگام انتخاب الكتروموتور يكي از مهم‌ترين عوامل وزن الكتروموتور است.

تاثير موقعيت نصب الكتروموتور در انتخاب آن
موقعيت نصب الكتروموتور

مورد بعدي در راهنماي انتخاب الكتروموتور، موقعيت يا نحوه نصب آن‌ها است. موقعيت نصب الكتروموتور مشخص مي‌كند كه چگونه مي‌توان موتور را نصب كرد و رايج‌ترين روش هاي آن عبارتند از:

پايه
فلنج (با نام Face Mount نيز شناخته مي‌شود)
پايه و فلنج
لازم به ذكر است كه جاي پايه را مي‌توان به جاي زير موتور، در كنار آن نيز قرار داد ولي براي اين حالت حتماً بايد جعبه ترمينال موتور در بالاي آن قرار گرفته باشد. نصب الكتروموتورها بايد به گونه‌اي باشد كه كمترين ميزان لرزش را داشته باشند.
باتوجه به اينكه نصب صحيح الكتروموتور از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و به صورت مستقيم بر طول عمر موتور و تجهيزات مرتبط با آن و همچنين ايمني افراد تاثير مي‌گذارد، بايد توسط افراد متخصص و ماهر انجام شود.

بررسي موتور

پارت نامبر الكتروموتور چيست؟
پارت نامبر الكتروموتور، يك رشته عددي يا حرف و عدد است كه توسط شركت سازنده به يك دسته از محصولات اختصاص داده مي‌شود. با استفاده از اين كد به راحتي مي‌توان مشخصات محصول را شناسايي كرد و در صورت نياز به تعويض و جايگزين كردن يك قطعه، قطعات صنعتي متناسب با همان موتور را تهيه كرد.

در واقع تمامي موارد گفته شده در راهنماي انتخاب الكتروموتور را به صورت كد مي‌توانيد در اين رشته عدد و حرف بيابيد از جمله جنس پوسته، تعداد قطب‌ها، توان و موقعيت نصب. البته اين كدها بيشتر در انواع الكتروموتور خارجي مشاهده مي‌شود و توليدكنندگان الكتروموتور ايراني صرفاً شماره سريال اختصاصي محصول را روي پلاك درج مي كنند!

پارت نامبر الكتروموتور

گزينه هاي جانبي الكتروموتور
برخي از الكتروموتورها، امكانات بيشتري نسبت به محصولات مشابه دارند. يكي از امكانات بسيار مفيد در الكتروموتورها، وجود خازن راه‌انداز و خازن كمكي است كه به موتور براي رسيدن به سرعت و گشتاور نامي خود كمك مي‌كنند. الكتروموتورهاي خازن دار براي كاربردهايي كه موتور نياز به كاركرد طولاني دارد مانند فن و پمپ استفاده مي‌شوند. علاوه بر اين، استانداردهاي محافظتي نيز يكي از نكات مهم در انتخاب الكتروموتور هستند كه مي‌توانيد مد نظر قرار دهيد؛ اين درجه‌بندي حفاظتي كه به صورت IP نمايش داده مي‌شود، ميزان حفاظت از موتور در برابر گرد و غبار و آب را نشان مي‌دهد.

نكات مهم در انتخاب يك الكتروموتور مناسب
همه موتورهاي AC امكان كار به صورت چپگرد و راستگرد را دارند اما الكتروموتورهاي DC به صورت يك جهته طراحي شده‌اند؛ يعني بسته به نحوه سيم‌كشي موتور فقط در يك جهت (در جهت عقربه‌هاي ساعت يا خلاف جهت عقربه‌هاي ساعت) مي‌توانند بچرخند.
.بعضي از الكتروموتورها به طور ويژه براي استفاده در مناطق خطرناك كه خطر انفجار در آن‌ها زياد است، طراحي شده‌اند و با نام الكتروموتور ضد انفجار شناخته مي‌شود
برخي از الكتروموتورها به ترمز مجهز هستند تا در صورت توقف چرخش محور، بار روي موتور نباشد؛ اين موتورها با نام موتور ترمزدار شناخته مي‌شوند.
بهتر است قبل از راه اندازي موتور و اعمال بار روي آن، از كليد حرارتي، فيوز و ساير وسايل حفاظتي در مسير موتور استفاده كنيد تا از آسيب هاي احتمالي جلوگيري شود.
سيستم خنك‌كننده الكتروموتور از جمله فن موتور يا اكسترنال فن بايد به درستي عمل كنند و دماي موتور از حد مجاز بيشتر نشود.
برخي از لوازم جانبي مانند PTC، ترانسميتر و ترميستور را نيز ميتوانيد به همراه موتور تهيه كنيد.

منبع:https://www.kalasanati.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1/1902/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ساعت: ۰۷:۳۳:۵۱ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)

راهنماي انتخاب الكتروموتور

يكي از دغدغه‌هاي صاحبان صنايع، انتخاب الكتروموتور مناسب و ايده‌آل است؛ چراكه جزئيات و مشخصات فني بي‌شماري را بايد درنظر بگيرند و درنهايت از مناسب بودن الكتروموتور با كاربرد مورد نظر اطمينان حاصل كنند. اگر پيش از اين از يك الكتروموتور استفاده كرده‌ايد، راحت‌ترين راه براي انتخاب الكتروموتور مناسب، جايگزين كردن آن با دينامي است كه مشخصات يكساني داشته باشد؛ براي اين‌كار كافي است پلاك الكتروموتور قبلي را بررسي كرده و براساس آن، الكتروموتور جديد تهيه كنيد.
اكثر موتورهاي الكتريكي داراي صفحه‌اي فلزي يا پلاستيكي به نام پلاك هستند كه مشخصات فني اصلي آن‌ها را نشان مي‌دهد؛ براي پلاك خواني الكتروموتور كافي است با مفهوم اطلاعات درج شده به‌طور كامل آشنا شويد.

انتخاب مناسب ترين و بهترين الكتروموتور

مشخصاتي كه روي پلاك درج مي‌شوند، عبارتند از:

نياز برق و جريان الكتريكي موتور (AC يا DC)
نوع جريان (تك فاز يا سه فاز)
جنس بدنه (چدن يا آلومينيوم)
سرعت نامي
توان نامي
ساير اطلاعات، مانند نحوه نصب (به وسيله پايه، فلنج يا هر دو) باتوجه به سفارش مشتري مي‌تواند تغيير كند؛ بنابراين نمي‌توان صرفاً به پلاك براي تشخيص مناسب بودن به آن‌ها اعتماد كرد. در ادامه قصد داريم با طرح سوالات درباره راهنماي انتخاب الكتروموتور و پاسخ آن‌ها مسير درست را به شما نشان دهيم.

تفاوت الكتروموتور AC يا DC
تفاوت ac و dc

بارزترين تفاوت الكتروموتورها، نوع جريان الكتريكي موتور است؛ بنابراين سوال اول اين است: الكتروموتور AC بهتر است يا DC؟

الكتروموتور AC (جريان متناوب)

كارايي بالايي دارند.
صداي كم‌تر و انعطاف‌پذيري بيشتري براي كاربردهاي مختلف دارند.
در دو نوع كلي الكتروموتور تك فاز و سه فاز موجود هستند.
تبديل انرژي الكتريكي به مكانيكي در اين موتورها با استفاده از ميدان‌هاي مغناطيسي انجام مي‌شود.
الكتروموتور DC (جريان مستقيم)
الكتروموتور DC سرعت‌هاي متغيري ارائه مي‌دهند.
تبديل انرژي از منابعي با ولتاژ ثابت مانند باتري‌ها انجام مي‌شود.
تفاوت الكتروموتور تك فاز يا سه فاز
انتخاب الكتروموتور

دومين پرسش راهنماي انتخاب الكتروموتور در ارتباط با نوع جريان ورودي به موتور است. تشخيص اين كه كدام نوع الكتروموتور مناسب شما است، الكتروموتور تك فاز يا سه فاز؟ كاملاً بستگي به نوع كاربرد و زير ساخت‌هاي محيط صنعتي دارد.

الكتروموتورهاي تك فاز :

با منبع تغذيه تك فاز كار مي‌كنند؛ به عبارتي مي‌توانيد آن‌ها را با ولتاژ برق شهري نيز استفاده كنيد.
معمولاً در مصارف خانگي و صنعتي سبك كه نياز به توان كمتري دارند (مانند بالابر، پمپ، فن و ماشين لباسشويي و … ) استفاده مي‌شوند.
الكتروموتور سه فاز:

نياز به منبع برق سه فاز دارند.
معمولاً در كاربردهاي سنگين تر صنعتي كه نياز به توان بالاتري دارند (مانند نوار نقاله، جرثقيل، همزن هاي صنعتي، سنگ شكن ها و …) استفاده مي‌شوند.
سرعت الكتروموتور
سرعت الكتروموتور با كمك درجه فركانس و تعداد قطب‌هاي الكتروموتور بدست مي‌آيد و درنهايت بر حسب دور در دقيقه (RPM) بيان مي‌شود. به طور كلي هر چه تعداد قطب‌ها بيشتر باشد، سرعت موتور كمتر ولي گشتاور آن بيشتر است؛‌ به عنوان مثال، سرعت يك موتور ۲ قطبي دو برابر سرعت يك موتور ۴ قطبي است. براي محاسبه سرعت الكتروموتور از فرمول زير استفاده مي‌شود:

[فركانس x 120]➗تعداد قطب ها

استاندارد فركانس موتورها در ايران 50 هرتز است، بنابراين سرعت يك موتور ۲ قطبي برابر است با الكتروموتور 3000 دور دور در دقيقه و سرعت موتورهاي 4 و 8 قطبي هم به ترتيب 1500 و 750 دور در دقيقه است. نكته بسيار مهم در رابطه با سرعت الكتروموتور، درك تفاوت بين سرعت سنكرون و سرعت عملياتي است. سرعت سنكرون، سرعت موتور بدون بار است كه طبق فرمول بالا محاسبه كرديم اما سرعت عملياتي، سرعت موتور تحت بار است. اگر يك موتور سه فاز داريد و دستگاه با سرعت‌هاي مختلف كار مي‌كند، نيازمند يك اينورتر VFD هستيد. درايو اينورتر با كنترل كردن فركانس برقي كه موتور را تغذيه مي‌كند، سرعت و دور موتور را كنترل خواهد كرد؛ در غير اينصورت براي كنترل سرعت موتور بايد از يك گيربكس صنعتي استفاده كنيد.

اينورتر vf

به صورت كلي الكتروموتورها نبايد با بيش از 10% سرعت نامي خود و كمتر از 50% سرعت نامي راه اندازي شوند؛ به عنوان مثال، نبايد موتوري با سرعت 3000 دور در دقيقه را با سرعتي بيش از 3300 RPM يا كمتر از 1500 RPM راه اندازي كرد. البته اين مقدار هميشه توسط شركت سازنده در كاتالوگ يا پلاك موتور مشخص مي شود و اگر رعايت نشود به موتور آسيب خواهند رساند. بررسي سرعت الكتروموتور يكي از مهم ترين فاكتورهاي راهنماي انتخاب الكتروموتور است؛ عامل بعدي كه اهميتي مشابه با سرعت موتور دارد، توان است.

توان الكتروموتور
توان الكتروموتور ظرفيت نيروي خروجي موتور را نشان مي‌دهد و بر حسب كيلووات (KW) يا اسب بخار (HP) گفته مي‌شود. توان را نبايد با گشتاور اشتباه گرفت؛ گشتاور، نيروي چرخشي واقعي توليد شده توسط موتور است كه بر حسب نيوتون متر (NM) است. توان خروجي الكتروموتور به عوامل مختلفي مانند طراحي، سايز و راندمان موتور بستگي دارد. توان درج شده روي پلاك موتور نشان‌دهنده حداكثر توان و قدرت الكتروموتور در شرايط عادي است و بيانگر مقدار انرژي الكتريكي است كه موتور مي‌تواند بدون تجاوز از حد حرارتي خود به نيروي مكانيكي تبديل كند.

الكتروموتور بدنه چدن بهتر است يا آلومينيوم
بدنه الكتروموتورها معمولاً از دو جنس چدن يا آلومينيوم ريخته‌گري هستند. براي يافتن پاسخ اين پرسش كه الكتروموتور بدنه چدن بهتر است يا آلومينيوم بايد كمي در مورد ويژگي‌هاي هر يك اطلاعات بيشتري كسب كنيم.

الكتروموتورهاي آلومينيومي:

از نظر ظاهري زيباتر هستند.
انتقال حرارتي بهتري دارند.
خوردگي خيلي كمي دارند.
به دليل سبكي، نصب راحتي دارند.
الكتروموتورهاي چدني:

بدنه و پوسته محكم‌تري دارند و مي‌توانند ضربه و بار بيشتري را تحمل كنند.
ماندگاري و طول عمر بيشتري دارند.
به‌دليل سنگين بودن، نصب سختي دارند.
مقايسه وزن الكتروموتور

تصوير بالا وزن دو الكتروموتور با مشخصات مشابه كه يكي پوسته چدني دارد و ديگري آلومينيومي را بررسي نموده است و مي‌توانيد راحت‌تر متوجه اختلاف وزن اين دو پوسته شويد؛ هنگام انتخاب الكتروموتور يكي از مهم‌ترين عوامل وزن الكتروموتور است.

تاثير موقعيت نصب الكتروموتور در انتخاب آن
موقعيت نصب الكتروموتور

مورد بعدي در راهنماي انتخاب الكتروموتور، موقعيت يا نحوه نصب آن‌ها است. موقعيت نصب الكتروموتور مشخص مي‌كند كه چگونه مي‌توان موتور را نصب كرد و رايج‌ترين روش هاي آن عبارتند از:

پايه
فلنج (با نام Face Mount نيز شناخته مي‌شود)
پايه و فلنج
لازم به ذكر است كه جاي پايه را مي‌توان به جاي زير موتور، در كنار آن نيز قرار داد ولي براي اين حالت حتماً بايد جعبه ترمينال موتور در بالاي آن قرار گرفته باشد. نصب الكتروموتورها بايد به گونه‌اي باشد كه كمترين ميزان لرزش را داشته باشند.
باتوجه به اينكه نصب صحيح الكتروموتور از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و به صورت مستقيم بر طول عمر موتور و تجهيزات مرتبط با آن و همچنين ايمني افراد تاثير مي‌گذارد، بايد توسط افراد متخصص و ماهر انجام شود.

بررسي موتور

پارت نامبر الكتروموتور چيست؟
پارت نامبر الكتروموتور، يك رشته عددي يا حرف و عدد است كه توسط شركت سازنده به يك دسته از محصولات اختصاص داده مي‌شود. با استفاده از اين كد به راحتي مي‌توان مشخصات محصول را شناسايي كرد و در صورت نياز به تعويض و جايگزين كردن يك قطعه، قطعات صنعتي متناسب با همان موتور را تهيه كرد.

در واقع تمامي موارد گفته شده در راهنماي انتخاب الكتروموتور را به صورت كد مي‌توانيد در اين رشته عدد و حرف بيابيد از جمله جنس پوسته، تعداد قطب‌ها، توان و موقعيت نصب. البته اين كدها بيشتر در انواع الكتروموتور خارجي مشاهده مي‌شود و توليدكنندگان الكتروموتور ايراني صرفاً شماره سريال اختصاصي محصول را روي پلاك درج مي كنند!

پارت نامبر الكتروموتور

گزينه هاي جانبي الكتروموتور
برخي از الكتروموتورها، امكانات بيشتري نسبت به محصولات مشابه دارند. يكي از امكانات بسيار مفيد در الكتروموتورها، وجود خازن راه‌انداز و خازن كمكي است كه به موتور براي رسيدن به سرعت و گشتاور نامي خود كمك مي‌كنند. الكتروموتورهاي خازن دار براي كاربردهايي كه موتور نياز به كاركرد طولاني دارد مانند فن و پمپ استفاده مي‌شوند. علاوه بر اين، استانداردهاي محافظتي نيز يكي از نكات مهم در انتخاب الكتروموتور هستند كه مي‌توانيد مد نظر قرار دهيد؛ اين درجه‌بندي حفاظتي كه به صورت IP نمايش داده مي‌شود، ميزان حفاظت از موتور در برابر گرد و غبار و آب را نشان مي‌دهد.

نكات مهم در انتخاب يك الكتروموتور مناسب
همه موتورهاي AC امكان كار به صورت چپگرد و راستگرد را دارند اما الكتروموتورهاي DC به صورت يك جهته طراحي شده‌اند؛ يعني بسته به نحوه سيم‌كشي موتور فقط در يك جهت (در جهت عقربه‌هاي ساعت يا خلاف جهت عقربه‌هاي ساعت) مي‌توانند بچرخند.
.بعضي از الكتروموتورها به طور ويژه براي استفاده در مناطق خطرناك كه خطر انفجار در آن‌ها زياد است، طراحي شده‌اند و با نام الكتروموتور ضد انفجار شناخته مي‌شود
برخي از الكتروموتورها به ترمز مجهز هستند تا در صورت توقف چرخش محور، بار روي موتور نباشد؛ اين موتورها با نام موتور ترمزدار شناخته مي‌شوند.
بهتر است قبل از راه اندازي موتور و اعمال بار روي آن، از كليد حرارتي، فيوز و ساير وسايل حفاظتي در مسير موتور استفاده كنيد تا از آسيب هاي احتمالي جلوگيري شود.
سيستم خنك‌كننده الكتروموتور از جمله فن موتور يا اكسترنال فن بايد به درستي عمل كنند و دماي موتور از حد مجاز بيشتر نشود.
برخي از لوازم جانبي مانند PTC، ترانسميتر و ترميستور را نيز ميتوانيد به همراه موتور تهيه كنيد.

منبع:https://www.kalasanati.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1/1902/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ساعت: ۰۷:۳۳:۳۳ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)

كابل AWG 24

يكي از انواع كابل هاي تخصصي در بازار، كابل ابزار دقيق است كه با نام AWG نيز شناخته مي شود. از پرفروش ترين اين مدل مي توان به AWG 24 اشاره كرد و داراي كاربردهاي متعدد است كه به معرفي آن مي پردازيم.

AWG چيست و چه معني مي دهد؟
اين سرنام مخفف American Wire Gauge به عنوان يك استاندارد امريكايي است. كه با نام مقياس سيم سنجي Brown & Sharpe هم شناخته مي شود. استانداردي براي توصيف قطر هادي هاي جداگانه (سيم ها) كه يك كابل متجمع مسي را شكل مي دهند. بر اساس سيستم سنجش لگاريتمي پله اي كه از سال 1857 در حال استفاده است. همانطور كه در مخفف هم پيداست امريكايي و بيشتر در امريكاي شمالي استفاده مي شود و ساير مناطق جهان نيز ممكن است استاندارد ملي خود را داشته باشند به عنوان SWG كه استاندارد سيم سنج بريتانيايي است.

كابل شبكه AWG

انواع مدل هاي AWG
اما به هر روي استاندارد AWG در بازار و صنعت ايران مورد قبول واقع شده و استفاده رايج دارد. بسياري از كابل هاي ابزار دقيق با همين نام و در مدل هاي زير توليد شده و با قيمت هاي مختلفي به فروش مي رسند.

AWG18
AWG22
AWG24
AWG26
كابل شبكه AWG
يكي از محل هاي مصرف اين كابل كه براي مصارف خاص توليد و استفاده مي شود، كاربرد كابل AWG در كابل هاي شبكه است. مطمئنا در زمان خريد كابل هاي شبكه يا ethernet، حروفي كه روي بدنه كابل درج شده، توجه شما را جلب كرده است. يكي از اين موارد درج عبارتي مثل AWG 24 است.

انواع كابل AWG

موارد مصرف كابل شبكه AWG
گرچه اغلب كابل هاي شبكه امروزي با استفاده از سيم هاي با مغزي مفتول مسي و يا آلومينيوم توليد مي شود و جنس اين كابل سفت و سخت است اما براي مصارف خاص كه نياز به انعطاف بيشتر، در كابل وجود دارد از محصولي همچون خانواده AWG نيز استفاده مي شود.

جنس كابل شبكه AWG
كابل AWG از مغزي سوپر افشان مسي بهره مي برد كه باعث حساسيت بالا و انعطاف فوق العاده كابل خواهد شد. خانواده كابل هاي ابزار دقيق به طور رايج در حسگرها، سنسور صنعتي و به صورت عام، گروه ابزار دقيق استفاده مي شوند. اما همانطور كه اشاره شد، در استفاده هاي خاص در كابل هاي شبكه اي نظير Cat5e، Cat6 و Cat6e نيز از كابل AWG استفاده مي شود.

تفاوت AWG24 با ساير كابل ها
براي اينكه درك بهتري از انواع كابل هايي كه از AWG استفاده مي كنند داشته باشيم، ابتدا بايد مفهوم استاندارد سيم سنجي را بهتر بشناسيم.

اولين نكته اي در خصوص معيار سيم سنجي AWG بايد به خاطر داشته باشيم، رابطه معكوس آن با قطر سيم است. اندازه هاي كوچكتر در اين مقياس خبر از قطر سيم بزرگتر مي دهد و بالعكس. به بياني كابل AWG24 داراي قطر كمتري نسبت به كابل AWG18 بوده و براي استفاده هاي حساس تر قابل استفاده است.
نكته مهم ديگري كه در اين زمينه شايان ذكر است، اينكه هر چه قطر يك سيم بيشتر باشد، مقاومت الكتريكي كمتري براي سيگنال هايي كه حمل مي كند، وجود دارد. در همين راستا، كابل هاي شبكه مسي با مقياس سيم سنجي كوچكتر (قطر بزرگتر) را مي توان براي مسافت هاي بلندتر استفاده كرد چرا كه مقاومت كمتري دارند و به سيگنال ها اجازه مي دهند تا دورتر حركت كنند. همچنين مي دانيم كه مقاومت كمتر گرماي كمتر توليد مي كند و بازدهي بالاتري را به همراه خواهد داشت.
كاربرد كابل AWG24 در كابل شبكه
معمولا در بازار كابل هاي شبكه در يكي از انواع Cat5e ، Cat6 و Cat6a به فروش مي رسد. نوع باريك اين كابل ها از AWG24 يا AWG28 در ساختار بهره مند هستند كه بيشتر 25 درصد كوچكتر از قطر هاي رايج در بازار هستند. هر چه عدد سيم سنجي AWG بزرگتر باشد در ادامه قطر خارجي كابل اصلي هم كمتر مي شود. كابل هاي نازك تر ممكن است از نظر آسيب پذيري طول كابل هاي شبكه را دچار محدوديت كنند اما داراي مزاياي زيادي هستند.

مزاياي كابل AWG
بهبود جريان هوا در رك هاي سرور به سبب قطر كمتر كابل شبكه
بهبود ديد برچسب هاي نصب شده بر روي پنل هاي شبكه را به همراه دارد و كار مسئول شبكه تسهيل مي شود.
نصب و تعميرات را در رك هاي شلوغ آسان تر مي كند
به سبب انعطاف بالاي اين كابل هاي شبكه مسير يابي بخصوص در گوشه ها براي شبكه كارها راحت تر مي شود.
نكات مهم هنگام خريد كابل شبكه
گرچه قطر پايين كابل AWG مي تواند بر ضخامت كابل شبكه اثر مستقيم داشته باشد اما ضخامت عايق و روكش كابل هم به همان اندازه تاثيرگذار خواهد بود.
هنگام خريد كابل شبكه بايد عناصر مختلفي را مد نظر قرار داد. از سرعت اتصال شبكه كه نوع كابل (Cat5 يا Cat6) را مشخص مي كند تا جنس هادي استفاده شده در مغز كابل كه مسلما استفاده از گروه AWG با مقياس سيم سنجي بالاتر سرعت بالاتري براي انتقال سيگنال به همراه خواهد داشت.
كابل هايي كه از ساختار AWG24 ساخته شده اند، براي مسافت هاي طولاني بسيار مناسب هستند. اين كابل ها براي مسافت هايي تا 100 متر هم مناسب هستند. البته بايد به اين نكته نيز اذعان داشت كه گرچه كابل شبكه مجهز به AWG24 مي تواند براي مسافت بلند به خوبي عمل كند، براي مسافت هاي كوتاه فوق العاده بود و بسيار عالي انتقال سيگتال را انجام خواهد داد.
استفاده از كابل AWG24 براي مكان هاي با حساسيت بالا براي انتقال سيگنال و در عين حال شلوغ مانند رك هاي سرور بسيار مناسب بوده و توصيه مي شود.
نتيجه گيري

در اين مقاله سعي شد توصيف مختصري از كابل AWG24، به همراه يكي از كاربردهاي آن را توضيح دهيم. در صورت تمايل به سفارش توليد و استعلام قيمت خريد اين محصول مي توانيد با كارشناسان فني سايت كالا صنعتي در تماس باشيد.

منبع:https://www.kalasanati.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86/573/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-awg-24


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ساعت: ۰۶:۴۴:۳۹ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)

پمپ اسيد

پمپ اسيد همانطور كه از نامش پيداست براي پمپاژ و انتقال سيالات با خاصيت اسيدي و خورنده مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين پمپ با نام پمپ ضد اسيد هم شناخته مي‌شود و در واقع منظور پمپي است كه در برابر سيالات اسيدي و خورنده مقاوم است. پمپ‌هاي اسيدي معمولا از نوع سانتريفيوژ مي‌باشند و در آن از پروانه براي به جريان انداختن سيال اسيدي استفاده مي‌شود. ساير انواع پمپ اسيدي در ادامه معرفي خواهند شد.

پمپ اسيد

قيمت پمپ اسيد
با توجه به نوع كاربري و خواص سيال قابل پمپاژ جنس اجزاي پمپ اسيدي مثل پوسته، پروانه و شفت مي‌تواند متفاوت باشد. اينكه از چه موادي در ساخت پمپ اسيد استفاده شده است، در قيمت پمپ اسيد تاثيرگذار است. نوع پروانه، تعداد جداره پوسته، قطر دهانه نيز ديگر پارامترهاي موثر در قيمت پمپ اسيد مي‌باشد كه در ادامه به تفكيك توضيح داده شده است:

تاثير جنس بر قيمت پمپ اسيد
پمپ ضد اسيد معمولا از مواد پليمري، پلي اتيلن و استيل‌هاي ضدزنگ ساخته مي‌شوند. اينكه درجه قوي بودن سيال پمپاژ شونده از لحاظ اسيدي، بازي و خورنده بودن چه مقدار است در قيمت پمپ ضد اسيد موثر است.

تاثير نوع پروانه بر قيمت پمپ اسيد
پمپ‌هاي اسيدي از نوع سانتريفيوژ يا گريز از مركز است و با توجه به ميزان ويسكوزيته سيال اسيدي از يكي از سه نوع پروانه پمپ سانتريفيوژ يعني پروانه باز، نيمه باز و بسته استفاده مي‌شود. اين موضوع نيز مي‌تواند در قيمت پمپ اسيد تاثيرگذار باشد.

تاثير قطر دهانه بر قيمت پمپ اسيد
معمولا مقدار بزرگي و كوچكي قطر دهانه پمپ در همه انواع پمپ بر قيمت آن موثر است. هر چقدر قطر دهانه بزرگتر باشد قابليت انتقال حجم بيشتري از سيال اسيدي وجود داشته و قيمت بالاتري دارد.

تاثير تعداد جداره پوسته بر قيمت پمپ اسيد
بعضي از پمپ‌هاي اسيدي بصورت تك جداره و دو جداره طراحي مي‌شوند. قاعدتا وقتي پوسته پمپ بصورت دوجداره باشد از متريال بيشتري در ساخت آن استفاده شده و بنابراين قيمت پمپ اسيدي دو جداره بيشتر خواهد بود.

انواع پمپ اسيد
تقسيم بندي پمپ‌هاي اسيد به 3 شكل مختلف انجام مي‌شود كه يكي از لحاظ ابعاد و سطح كاربري، يكي از لحاظ جنس و ديگري از لحاظ نوع و ساختار پمپ است. در ادامه انواع پمپ اسيد آورده شده‌اند:

انواع پمپ اسيد

انواع پمپ اسيدي از لحاظ سطح كاربري
پمپ اسيدي سطوح كاربري مختلف در صنايع گوناگون دارد و بطور كلي در دو نوع پمپ اسيد صنعتي و پمپ اسيد كوچك تقسيم مي‌شود.

پمپ ضد اسيد صنعتي
پمپ ضد اسيد صنعتي همانطور كه از نامش پيداست مناسب واحدهاي بزرگ صنعتي مانند توليد كننده‌هاي مواد خام، مواد غذايي و نوشيدني، مواد شوينده و بهداشتي و كارخانه‌هاي توليد مس و روي مي‌باشد. اين پمپ ضد اسيد براي انواع اسيد نظير اسيد سولفوريك، اسيد اسيتيك، اسيد سيتريك، اسيد نيتريك و اسيدكلريدريك و غيره استفاده مي‌شود.

پمپ ضد اسيد كوچك
پمپ ضد اسيد كوچك بيشتر براي كارگاه‌هاي كوچك صنعتي نظير باطري‌سازي‌ها، كارخانه‌هاي توليد مواد غذايي و نوشيدني، اسيد شويي‌ها و كارگاه‌هاي آبكاري و واحدهاي صنعتي كه از مقدار كمي اسيد براي فرآيند توليد استفاده مي‌كنند، كاربرد دارد. پمپ ضد اسيد كوچك معمولا از نوع پمپ مگنتي 1 تا 2 اينچ يا پمپ پليمري كوچك مي‌باشد. از جمله كارايي اين پمپ‌ها مي‌توان به ديسكلر (رسوب زدايي) كندانسور و اواپراتور و پمپ‌هاي اسيدشويي پكيج‌ها اشاره نمود.

انواع پمپ اسيدي از لحاظ جنس
پمپ‌هاي اسيدي از لحاظ جنس مي‌تواند از نوع استيل ضد زنگ و مواد پليمري مثل پلي اتيلن ساخته شود.

پمپ استيل ضد اسيد
براي انتقال برخي از محلول‌هاي شيمايي خاص يا اسيدي هنگامي كه نياز به فشار و دمايي بالا براي انتقال دارند، از انواع پمپ استيل استفاده مي‌شود. اغلب انواع پمپ استيل ضد اسيد از جنس استيل 316L ساخته شده‌اند. بيشترين موارد استفاده از پمپ استيل ضد اسيد براي محلول اسيد سولفوريك، اسيد نيتريك، اسيد فسفريك و همچنين جهت انتقال مايعات از قبيل نوشابه، شير، دوغ، آبليمو، سركه، كنستانتره، مرباجات، سس، سموم، نباتات، شوينده‌ها مي‌باشد.

پمپ اسيد پليمري
پمپ اسيد پليمري همانطور كه از نامش پيداست از اجزايي با جنس پليمر ساخته شده است. پليمر مورد استفاده براي اين پمپ‌ها مي تواند از جنس پلي پروپيلن، پلي اتيلن، پي وي سي، پي وي دي اف و ... باشد كه هر كدام با توجه به مقدار اسيدي بودن سيال بكار مي‌رود.

انواع پمپ سيالات اسيدي و خورنده از لحاظ نوع و ساختار
پمپ‌هايي كه مناسب انتقال سيالات خورنده و اسيدي هستند شامل چند نوع مختلف مي‌شوند. از ويژگي‌هاي انواع پمپ سيالات خورنده، جنس ضد خورندگي آنهاست كه عموما از مواد پليمري و آلياژهاي فلزي خاص و استيل ضد زنگ 316 ساخته مي‌‌شوند.

پمپ مگنتي
يكي از پمپ‌هاي پليمري كه بطور خاص براي جابجايي مواد و سيالات اسيدي و خورنده طراحي شده‌اند، پمپ مگنتي است. پمپ مگنتي جز پمپ‌هاي سانتريفيوژ پليمري محسوب مي‌شود كه يكي از ويژگي‌ها و مشخصه‌هاي اصلي آن عدم استفاده از آب بند مكانيكي در اين پمپ است و به همين دليل نشتي در اين پمپ وجود ندارد و براي انتقال سيالات خورنده، اسيدي، سمي و مواد گران قيمتي كه در صنايع مختلف بكار مي‌رود، بسيار كاربردي است.

پمپ اسيد مگنتي

پمپ ديافراگمي
يكي از انواع پمپ ديافراگمي نوع دوزينگ آن است كه مي‌تواند سيال را با با دقت بالا انتقال دهد. در كاربردهايي مثل صنايع دارويي و پزشكي و همچنين صنايع شيميايي كه با مواد شيميايي خورنده سر كار داشته يا جهت توليد مواد پتروشيمي بايستي مقدار مشخصي از مواد مختلف با يكديگر تركيب شوند، استفاده از پمپ ديافراگمي راه حل مناسبي است. جنس ديافراگم در پمپ اسيد دوزينگ ديافراگمي از مواد پليمري ضد خورنده ساخته شده و به دليل تماس كمتر اجزاي آن با سيال خورنده مي‌تواند گزينه مناسبي براي پمپاژ سيال اسيدي باشد.

پمپ اسيد ديافراگمي

پمپ دنده‌اي
پمپ دنده‌اي يا غليظ‌كش معمولا از جنس استيل، برنز و چدن ساخته مي‌شود. براي كاربردهايي كه سيال غلظت بالايي داشته و همچنين خواص اسيدي و خورندگي دارد، پمپ دنده‌اي كه از جنس استيل مي‌باشد، گزينه مناسبي است. البته جنس استيل تشكيل شده در پمپ اسيد دنده‌اي بايد از نوع استيل 316 باشد چراكه مقاومت بالايي در برابر اسيد دارد. پمپ دنده‌اي روتوفلويد داراي تمام اجزا شامل بدنه و دنده‌هاي تمام استيل 316 مي‌باشد و براي سيالات غليظ خورنده و اسيدي مثل كاربردهاي غذايي مناسب است.

پمپ اسيد دنده اي

مونوپمپ اسيد
يكي از پمپ‌هاي جابجايي مثبت، مونوپمپ يا پمپ تك اسكرو است. مونو پمپ قابليت انتقال سيالات با غلظت زياد را دارد و علاوه بر آن به دليل استفاده از استيل 316 در روتوري كه در تماس با سيال است، مي‌تواند براي انتقال سيالات اسيدي غليظ‌تر مورد استفاده قرار گيرد.

مونوپمپ اسيد

پمپ سانتريفيوژ اسيد
پمپ‌هاي سانتريفيوژ عمده ترين نوع پمپ مي‌باشد و به همان نسبت نيز براي سيالات اسيدي كاربرد دارند. پمپ سانتريفيوژ اسيد مي توانند در جنس‌هاي مختلفي مثل استيل و پليمر باشند. براي جلوگيري از خوردگي، جنس استيل پمپ‌هاي سانتريفيوژ بايد مقاومت بالايي در برابر اسيد داشته باشد و معمولا از نوع استيل 316 انتخاب مي‌شوند. همچنين جنس پليمر نيز شامل پلي اتيلن، پلي پروپيلن، پي وي سي و … مي‌باشد. براي خريد پمپ استيل 316 لئو AMS كه داراي پروانه بسته است و خريد پمپ استيل 316 لئو ABK كه پروانه نيمه باز دارد و هر دو مناسب سيالات اسيدي و خورنده است، مي توانيد به صفحه مربوطه رجوع كنيد.

پمپ اسيد سانتريفيوژ

اجزاي پمپ ضد اسيد
پمپ‌هاي ضد اسيد بسته به اينكه از كدام نوع باشند، متفاوت است. قاعدتا اجزاي پمپ مگنتي با پمپ ديافراگمي متفاوت است. اجزاي دو نوع اصلي پمپ اسيد شامل پمپ مگنتي و ديافراگمي در زير آورده شده است. پمپ‌هاي سانتريفيوژ اسيدي ديگر هم مانند پمپ مگنتي هستند با اين تفاوت كه آب‌بند و سيل مكانيكي نيز دارند.

منبع:https://www.kalasanati.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/2786/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D9%BE%D9%85%D9%BE/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D9%85%D9%BE/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ساعت: ۰۵:۴۴:۱۸ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)

الكتروموتور استريم Stream

راهنماي خريد و قيمت الكتروموتور استريم
خريد الكتروموتورهاي استريم از ميان انواع محصولات مختلف كمپاني استريم بسيار مورد توجه كاربران و مخاطبان واقع بوده و خريداران مي توانند به منظور تهيه بهترين نوع اين محصول در ميان انواع فروشگاه هاي اينترنتي ابتدا جستجوي كوتاهي داشته و با بررسي مشخصات و ويژگي هاي محصول مدنظر انتخاب خود را نهايي كنند كه بدون ترديد با توجه به عملكرد مناسب محصولات وب سايت ما و نرخ بسيار مناسب، فروشگاه كالا صنعتي بهترين انتخاب مخاطبان به شمار خواهد رفت. در هنگام خريد اينترنتي مي توانيد با كسب اطلاعاتي از ويژگي ها و مشخصات فني محصول جهت ثبت سفارش خود اقدام نموده و با پرداخت هزينه به صورت آنلاين، محصول را از درب منزل يا محيط كاري خود دريافت نماييد. همچنين به منظور از اطمينان كامل مي توانيد با برقراري تماس با پشتيباني همكاران ما در خصوص موعود تحويل محصول و موارد مدنظر كسب اطلاع كنيد.

از جمله مهمترين موضوعاتي كه در هنگام خريد الكتروموتور استريم به صورت اينترنتي براي بسياري از كاربران جاي سوال ميباشد نرخ قيمت محصول است كه همواره به دنبال خريد ارزان ترين و با كيفيت ترين نوع آن مي باشند. كاربران و خريداران مي توانند در خريد اينترنتي الكتروموتور استريم اطلاعاتي از نرخ قيمت اين محصول به دست آورده و با بررسي قيمت ارائه شده در وب سايت هاي ديگر براي اين محصول به ارزان بودن هزينه هاي فروش محصولات فروشگاه كالا صنعتي پي ببرند. توجه داشته باشيد كه خريد مقرون به صرفه در وب سايت ما به منظور پايين بودن كيفيت و عملكرد محصولات عرضه شده نبوده بلكه تنها با هدف كسب رضايت مشتريان و به دست آوردن مشتريان وفادار مي باشد كه با خريد و استفاده از اين محصول در كوتاه ترين مدت زمان به كيفيت و كارايي بي نظير و فوق العاده آن پي خواهيد برد و نهايت رضايت را از فروشگاه كالا صنعتي به دست خواهيد آورد. كالا صنعتي يكي از مراجع معتبر براي ثبت سفارش انواع الكتروموتور استريم است كه ميتوانيد قيمت رقابتي و تحويل فوري را داشته باشيد. به قصد خريد بهترين و با كيفيت ترين نوع الكتروموتور استريم و قيمت انواع الكتروموتور كاربران و مخاطبان مي توانند وب سايت كالا صنعتي را در اولويت انتخاب خود قرار دهند.

استريم 1


كاربرد و مزاياي الكتروموتور استريم
از جمله موارد مورد مصرفي از الكتروموتور استريم مي توان به صنايعي معدني كه بايستي مواد انتقال و بارگيري كنند، براي ساخت تجهيزات ساخت و ساز، به منظور استفاده در ماشين آلات كشاورزي و ... اشاره نمود. تنوع بالاي محصولات استريم كه از انواع الكتروموتور چيني است، اين امكان را براي صاحبان صنايع فراهم مي كند تا محصول متناسب با نياز صنعت خود چه به لحاظ توان و مشخصات موتور و چه بر اساس قيمت الكتروموتور چيني استريم، انتخاب كنند. در رابطه با ماشين آلات صنعتي مانند الكتروموتور استريم، متناسب بودن دستگاه توليد شده با شرايط الكتريكي آن كشور بسيار حائز اهميت است. براي مثال، در برخي كشورهاي اروپايي، جريان الكتريكي، به طور پايدار عرضه مي شود و نيروگاه هاي توليد برق، تعهد مي دهند كه در شبكه، نوساني صورت نخواهد گرفت.

اين در حالي است كه در اغلب كشورهاي آسيايي، چنين تعهدي وجود ندارد و لازم است تا الكتروموتور در طول شرايط مختلف شبكه برق، بدون نقص بتواند به كار خود ادامه دهد. همچنين در شرايط سخت و بار زياد، طول عمر تقريبا ثابتي داشته باشد. الكتروموتور استريم ، با شرايط گفته شده همخواني و تناسب خوبي دارد. يكي از ويژگي هاي منحصربه فرد الكتروموتور استريم، راندمان الكتريكي IE1 آن است. علاوه بر اين شركت استريم براي محصولات خود استاندارد عايقي IP54 را در نظر گرفته است. اين استاندارد نشان دهنده تناسب اين دستگاه ها كه از پوسته چدني ساخته مي شوند، با محيط مرطوب و غبارآلود مي باشد. محدوده توان كاركرد الكتروموتور استريم از 37/0 تا 250 يا 320 كيلووات در تغيير است.

كاربرد موتور الكتريكي استريم

اين دستگاه ها با دورهاي متنوعي عرضه مي شوند. از جمله دورهاي 750، 9500، 1500 و 3000 دور بر دقيقه كه با محدوده ولتاژ 380 تا 400 ولت در فركانس 50 هرتز ساخته مي شوند. همچنين اندازه چارچوب الكتروموتور در محدودهاي از 63 تا 355 ميباشد. موتورهاي الكتريكي استريم، وزن پاييني دارند و با توجه به عملكرد و بازدهي خوب و نيز مناسب بودن قيمت موتور استريم، براي استفاده در پمپ هاي آب، بالابرهاي ساختماني، پنكه هاي صنعتي، ميكسرها، اره صنعتي و بسياري ديگر از دستگاه ها كاربرد مناسبي دارند. همانطور كه ذكر شد اين نوع الكتروموتورها در شرايط سخت قابل استفاده هستند كه براي مصارفي مانند زير مي توانند استفاده گردند:

براي ساخت تجهيزات ساخت و ساز
براي ماشين آلات كشاورزي
در صنايع معدني كه مواد بايد انتقال و بارگيري شوند.
انواع الكتروموتور استريم
الكتروموتور استريم در سه مدل Y و Y2 و Y3 توليد مي شود كه هر يك ويژگي هايي دارند. سري Y درقاب بالا و نقره اي رنگ است و بقيه كد ها هر يك داراي ويژگي هايي است كه براي آشنايي با اين ويژگي ها ميتوانيد با كارشناسان فروش در تماس باشيد.

الكتروموتور هاي استريم مدل Y
اين نوع از الكتروموتور ها از نوع الكتروموتور سه فاز هستند كه با دارا بودن پايه و همچنين بنا به در خواست شما هم مي ‌توانند فلنچ داشته باشند و هم نداشته باشند ارائه مي شوند. ترمينال هاي اين نوع از الكتروموتورها در كنار بدنه هستند كه اين نوع از الكتروموتورها از اندازه يك اسب بخار تا 200 اسب بخار كه داراي دور هاي 900 و 1400 و 3000 هستند دسته بندي مي شوند.

الكتروموتور استريم سري y

الكتروموتور هاي استريم مدل Y2
اين نوع از الكتروموتور Steam همانند الكترموتور استريم سري Y از نوع سه فاز هستند كه هم فلنچ دارند و هم مي توانند فلنچ نداشته باشند كه اين دارا بودن و نبودن بسته به درخواست شما دارد و اين نوع الكتروموتور ها از اندازه 1 اسب بخار تا 275 اسب بخار داراي دورهاي 900 و 1400 و 3000 دسته بندي مي گردند.

الكتروموتور استريم سري Y2

الكتروموتور هاي استريم مدل Y3
اين نوع از الكتروموتور ها همانند دو نوع الكتروموتور استريم ديگر از نوع سه فاز مي باشند كه مي توانند فلنچ داشته باشند و يا به در خواست شما نداشته باشند كه ترمينال اين نوع از الكتروموتورها در بالاي بدنه موجود هستند. اين نوع الكتروموتورها داراي راندمان بالايي هستند كه از سايز 1 اسب بخار تا 275 اسب بخار و داراي دورهاي 900 و 1400 و 3000 دسته بندي مي شوند. در آخر بايد بگوييم كه سايت كالا صنعتي با هدف بهترين كالا با كم ترين قيمت اين نوع از الكتروموتورهاي استريم را به شما عزيزان با بهترين قيمت عرضه مي كند.

الكتروموتور استريم سري Y3

آشنايي با الكتروموتور استريم
الكتروموتور استريم يك برند الكتروموتور چيني به شمار ميرود. كارخانه الكتروموتور استريم يكي از توليدكنندگان بزرگ دينام در چين است و نمايندگي آن در ايران شركت ديزل ساز است. در سال 1997 شركتي به نام Tianjin Elecmotor Co. Ltd در كشور چين شروع به فعاليت كرد كه اين شركت در زمينه هاي توليد و ساخت ماشين آلات مكانيكي و الكتريكي است كه يكي از ماشين هاي ساخته شده توسط اين شركت الكتروموتور هايي با نام الكتروموتور هاي استريم است. اين الكتروموتورها با كيفيت بالايي توليد شده و قابليت رقابت با محصولات مشابه اروپايي را نيز دارند. چين يكي از بزرگترين و معتبرترين توليدكنندگان Stream Motor است كه در ايران، شركت استريم ديزل ساز نمايندگي اين برند چيني را در اختيار دارد.

شركت الكتروموتور استريم كه ژنراتور، پمپ، الكتروموتور و تجهيزات و قطعات صنعتي را توليد مي كند، دستگاه هاي پركاربردي چون دينام استريم تك فاز و سه فاز را نيز در ليست توليدات خود دارد. توليد موتور استريم ديزل ساز از جنس چدني، قابليت عمر بالا و كار در شرايط سخت را براي اين محصولات به همراه داشته است.

الكتروموتور استريم

ويژگي و مشخصات فني الكتروموتور استريم
موتورهاي الكتريكي را مي توان با توجه به مواردي چون نوع منبع تغذيه، نوع آرايش داخلي، كاربرد و نيز نوع خروجي طبقه بندي كرد. همچنين علاوه بر نوع AC يا DC موتور الكتريكي، ممكن است از نوع داراي جاروبك يا بدون جاروبك و سيم پيچي از نوع تك فاز، دو يا سه فاز باشند. و نيز عمليات خنك سازي آن ها با استفاده از هوا يا با استفاده از سيالات مختلف، انجام شود. اندازه و ويژگي هاي استاندارد موتورهاي متداول، شرايط مناسبي را براي بهره گيري از آن ها در صنايع مختلف امكان پذير مي كند. از موتورهاي الكتريكي بزرگ به منظور تامين نيروي محركه موتور كشتي ها، متراكم كردن خطوط و... با توان حداكثر تا 100 مگاوات استفاده مي شود. همچنين الكتروموتور استريم در پنكه هاي بزرگ صنعتي، پمپ ها، ابزارآلات، تجهيزات خانگي، ابزارآلات و تجهيزات برقي كاربرد بسياري دارد.

در عين حال، از موتورهاي كوچك مي توان در ساخت ساعت هاي الكتريكي استفاده كرد. در بعضي موارد، مي توان از موتورهاي الكتريكي به صورت ژنراتور بهره برداري كرد. اين كار براي جلوگيري از آسيب ديدن موتور بر اثر اصطكاك ودماي بالا به وسيله تغيير جهت جريان تغذيه موتور انجام مي شود. الكتروموتور استريم، با ايجاد گشتاور خطي يا چرخشي، نيروي لازم براي راه اندازي تجهيزاتي مثل پنكه و يا آسانسور را تامين مي كند. در حقيقت، الكتروموتور استريم به منظور چرخش دائمي و متناوب و يا خطي در فاصله اي نسبت به اندازه آن، طراحي و استفاده مي شود. الكتروموتورها با اندازه نه چندان بزرگ، نسبت به ساير موتورهاي صنعتي مانند موتورهاي احتراق داخلي، و نيز دارا بودن مكانيك ساده تر و ارزان تر، گشتاور ثابت لازم را با در هر سرعتي كه مدنظر باشد، توليد مي كنند. همچنين بازدهي حدودا 95 درصدي دارند. موتور استريم ديزل ساز، جايگزين مناسبي براي موتورهاي احتراق داخلي به شمار مي آيند. چراكه قابليت راه اندازي با نيروي الكتريكي توليد شده از منابع انرژي تجديد پذير را دارا هستند و همين امر در كاهش توليد كربن و گازهاي مضر، و نيز حمايت از محيط زيست موثر است. اين مساله به ويژه در صنعت حمل ونقل اهميت خاصي پيدا كرده است.

موتور استريم ديزل ساز

موتور استريم ديزل ساز

قطعات موتور الكتريكي استريم، علاوه بر پوسته و سيم پيچي استاتور و روتور، شامل يك فن خنك ساز، كليد تغيير جهت جريان، منبع تغذيه و آهن ربا مي باشد. البته در قطعات الكتروموتور استريم نوع Y3 قطعات ديگري مانند حسگر نيز به چشم مي خورد. اين دستگاه به صورت پوسته چدني و آلومينيومي ساخته مي شود، كه بر كاربردهاي آن افزوده است.

كيفيت الكتروموتور استريم
استريم خصوصاً در توان هاي بالا هم تست كيفيت شده و هم بسيار ارزان است و نسبت به ساير برند هاي چيني طرفداران بيشتري دارد. نمايندگي رسمي استريم در ايران شركت ديزل ساز بوده و تقريباً تمام توان ها به صورت در قاب بالا و در قاب بغل را موجود دارد. پوسته تمام الكتروموتورهاي استريم چدن است معمولاً و براي دستگاه ساز ها و كساني كه در زمان استفاده ضربه دارند، بسيار كاربرد دارد. اين شركت با توجه به كيفيت خوب محصولات خود و گسترده بودن محصولاتش و از همه مهم تر اين كه مي تواند به موقع محصولات سفارشي را كه داراي پشتيباني خيلي خوبي هستند تحويل دهد روز به روز بر موفقيت خود و محصولات توليدي خود كه اعم از پمپ هاي زميني و مي افزايد.

لازم به ذكر است كه از علل محبوبيت علاوه بر عللي كه در بالا ذكر شد مي توان به اين مواد نيز اشاره كرد كه الكتروموتور هاي توليدي اين شركت چيني در توان هاي بالا تست كيفيت شده اند كه با موفقيت اين تست ها را پشت سر گذاشته اند و به همين خاطر است كه محصولات اين شركت نسبت به ساير محصولات ساخته شده توسط كشور چين از محبوبيت بيشتري برخوردار هستند.

كاتالوگ موتور استريم
شركت استريم داراي محصولات متنوعي از قبيل انواع پمپ، انواع كفكش و انواع ست هاي كنترل و موتور هاي كولر مي باشد كه شركت ديزل ساز با عرضه كردن الكتروموتور هاي استريم توليدي كه تقريبا تمام توان هاي توليدي اين شركت به صورت هاي مختلف از قبيل در قاب بالا و در قاب بغل را دارا مي باشد، باعث شده كه اين محصولات در سطح ايران نيز به راحتي در دسترس باشد تا نياز هاي شما را نسبت به هر نوع الكتروموتوري با هر نوع تواني را بر طرف سازد. پوسته ي همه ي الكتروموتورهاي استريم از جنس چدن مي باشند كه عموما براي مهندسان و توليد كنندگان ماشين آلات كه در زمان استفاده كردن ضربه دارند بسيار مفيد و كاربردي مي باشد. از ويژگي هاي قابل ذكر اين نوع از الكتروموتور ها مي توان به مقاوم بودن در برابر خوردگي و دارا بودن دوام و استحكام بالا مي توان نام برد.

منبع:https://www.kalasanati.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/355/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85-stream


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ساعت: ۰۹:۱۶:۲۲ توسط:فرزانه رضايي موضوع: نظرات (0)